Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων τους σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον εργασιακό χώρο και προϋποθέτουν την αξιοποίηση των επιστημονικών αυτών γνώσεων.

Γενικότερος στόχος τόσο του μαθήματος όσο και του προγράμματος είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση των γνώσεων  των φοιτητών/τριών μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας και της κοινωνικής επιστήμης ευρύτερα. Η αξιοποίηση αυτή των γνώσεων λαμβάνει χώρα σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας στον κοινωνικό τομέα, αλλά και σε φορείς στους οποίους οι κοινωνικές επιστήμες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά και να υποστηρίζουν δραστηριότητες με σύγχρονα επιστημονικά εφόδια. Κρίσιμο σημείο στο σχεδιασμό αποτελεί  η ενσωμάτωση νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί κατά τη φάση του σχεδιασμού το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εξυπηρετεί αφενός εκπαιδευτικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, αφετέρου δράσεις που συνδέουν το εκπαιδευτικό έργο με τη γνώση ζητημάτων που προκύπτουν μέσα σε επαγγελματικούς χώρους που προάγουν την κοινωνική επιστήμη και τους τομείς απασχόλησης που θεραπεύουν. Επιπλέον, σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να αποσκοπεί στην ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, στην καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση και σύζευξη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, αλλά  και  στην ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκούμενων φοιτητών.

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας συμμετέχει στο ιδρυματικό έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

 

ΝΕΟ: Τοποθέτηση και Απασχόληση σε Φορείς Εργασίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Δικτυακός τόπος της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://pa.aegean.gr/

Κατάλογος Φοιτητών / τριών και Φορέων Υποδοχής 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Υλοποίησης Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λίστα με τους Φορείς Συνεργασίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com