Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Φοιτητριών Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λίστα με τους Φορείς Συνεργασίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τοποθέτηση και Απασχόληση σε Φορείς Εργασίας στο Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean