Διευθυντής: Ρόντος Κώστας

 

Για να ενημερώνεστε σχετικά με ότι νεότερο υπάρχει για το Μ.Π.Σ. σχετικά με το Πρόγραμμα Μαθημάτων, τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.τ.λ. παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την σελίδα "Νέα - Ανακοινώσεις" του Τμήματος.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Φ.Ε.Κ. / Φοιτητές

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018

 

Εξάμηνο Α'

 

Τίτλος: Συγκριτική Ευρωπαϊκή Κοινωνιολογία (Υ)

Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Κωδικός: 183-51-13 / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Δημογραφία της Ευρώπης και Μεταναστευτικές / Προσφυγικές Ροές: Έρευνα και Πολιτική (Υ)

Διδάσκων: Ρόντος Κώστας και Ναγόπουλος Νικόλαος / Κωδικός: 183-52-17 / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφίκό Σημείωμα (Ρόντος Κώστας), Βιογραφικό Σημείωμα (Ναγόπουλος Νικόλαος)Τίτλος: Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον (Υ)

Διδάσκων: Ρόντος Κώστας και Συρμαλή Μαρία Ελένη / Κωδικός: 183-53-13 / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφίκό Σημείωμα (Ρόντος Κώστας), Βιογραφικό Σημείωμα (Συρμαλή Μαρία Ελένη)Τίτλος: Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Υ)

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Κωδικός: 183-54-17 / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Εξάμηνο B'

 

Τίτλος: Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρώπη (Υ)

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Κωδικός: 183-55-17 / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό ΣημείωμαΤίτλος: Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία (Υ)

Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Κωδικός: 183-56-13 / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό ΣημείωμαΤίτλος: Μεθοδολογία Ανάλυσης Κειμένων (Υ)

Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Κωδικός: 183-57-17/ Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλος: Ευρωπαϊκές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκά Πολιτισμικά Πρότυπα (Υ)

Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Κωδικός: 183-58-13 / Φάκελος Μαθήματος / Βιογραφικό Σημείωμα

 

Εξάμηνο Γ'

 

Διπλωματική Εργασία

 

Επικοινωνία:

Τηλ.: (+30) 22510 36572

Φαξ: (+30) 22510 36569

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean