Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

 

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εγγραφές Φοιτητών από Μετεγγραφές: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οδηγίες για τους Πρωτοετείς Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αναβολές - Αναπληρώσεις Μαθημάτων:

[11.12.2018] Το μάθημα του Καθηγητή κ. Κάλλα Ιωάννη "Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών" στις 19/12/18 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τετάρτη 09/01/2019 στις 09:00 - 12:00 μ.μ., στην αίθουσα Α του κτιρίου της Θάλασσας.

[10.12.2018] Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν μαθήματος «Κοινωνία και Βιοπολιτική», Έ εξαμήνου, του διδάσκοντα κ. Κουρούτζα,  ότι η διάλεξη της 21ης Δεκεμβρίου αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 – 21:00 μ.μ. στην Αίθουσα ‘Α (αμφιθέατρο) του κτιρίου της Θάλασσας. Η διάλεξη της Παρασκευής  14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 - 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ως έχει.

[10.12.2018] Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων του διδάσκοντα κ. Γιαβρίμη Παναγιώτη θα γίνουν ως ακολούθως: 1. «Διδακτική της Κοινωνιολογίας», την Δευτέρα 14/01/2019 στις 09:00 – 12:00 μ.μ., στην αίθουσα ΣΤ του κτιρίου της Θάλασσας, 2. «Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα» (σεμινάριο), την Δευτέρα 14/01/2019 στις 12:00 – 15:00 μ.μ., στην αίθουσα ΣΤ του κτιρίου της Θάλασσας.

[05.12.2018] Το μάθημα του κ. Ναγόπουλου «Κοινωνιολογία της γνώσης» στις 6/12 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Πέμπτη 10/1 2019 και ώρα 9-12.

[05.12.2018] Το μάθημα "Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα" την Παρασκευή 21/12/2018, 15.00-18.00 δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στις 09:00 – 12:00 μ.μ., στην Αίθουσα Α του κτιρίου της Θάλασσας. Επίσης, το μάθημα "Θεσμικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις της Οικονομικής Ανάπτυξης" την Παρασκευή 21/12/2018, 18.00-21.00 δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση εάν είναι εφικτό θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 στις 18:00 – 21:00 μ.μ., στην Αίθουσα Α του κτιρίου της Θάλασσας.

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018 - 2019:

Ανακοινώνεται ότι με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης 65 - 12/12/2018 του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παν. Αιγαίου δεν θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες εξεταστικές για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19.

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διανομή Συγγραμμάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εγκύκλιος Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / Νέο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Νέο: Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έντυπο για Αίτηση Διακοπής Φοίτησης: ΑΙΤΗΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.)

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

"Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Παράταση στην Προθεσμία Υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέο: Πρόγραμμα Εξετάσεων του A' (Χειμερινού) Εξαμήνου 2018-19: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του A' (Χειμερινού) Εξαμήνου 2018-19: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποτελέσματα Αιτήσεων Απαλλαγής Διδάκτρων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

"Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Παράταση στην Προθεσμία Υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του A' (Χειμερινού) Εξαμήνου 2018-19: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποτελέσματα Αιτήσεων Απαλλαγής Διδάκτρων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

"Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Παράταση στην Προθεσμία Υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του A' (Χειμερινού) Εξαμήνου 2018-19: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποτελέσματα Αιτήσεων Απαλλαγής Διδάκτρων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

 

Νέο: Παρουσίαση Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πλαίσιο Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Γενικές Πληροφορίες

 

 • Νέο: Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον Τραγικό Θάνατο της Ελένης Τοπαλούδη: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Τμημάτων Κοινωνιολογίας για την Εισαγωγή της Κοινωνιολογίας ως Μαθήματος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Γραμματοκιβωτίου Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Συλλόγου Κοινωνιολόγων για την Στελέχωση των ΚΕΣΥ με Κοινωνικούς Επιστήμονες: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Το Επίσημο Βίντεο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Χρονικός Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Νέο: Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Νέο: Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιτροπές και Τμηματικοί Υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Έναρξη του e-learning Προγράμματος στην "Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean