Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

Νέο: Ανακοίνωση Αιτήσεων Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2019 - 2020:

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διανομή και Δήλωση Συγγραμμάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Παραλαβή Βεβαιώσεων Πρωτοετών Φοιτητών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οδηγίες για τους Πρωτοετείς Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Πληροφορίες για το Μάθημα "Πρακτική Άσκηση στην Διδακτική της Κοινωνιολογίας": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εαρινό Εξάμηνο 2018 - 2019:

Υποβολή Δηλώσεων Διευρυμένης Εξεταστικής Φοιτητών επί Πτυχίω: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αναβολές - Αναπληρώσεις Μαθημάτων:

[28.11.2019] Τα μαθήματα του κ. Σαββάκη δεν θα πραγματοποιηθούν 04 & 05/12/2019, λόγω απουσίας στο εξωτερικό. Οι αναπληρώσεις τους ορίζονται ως εξής: 1. Ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές κοινωνικών επιστημών, Παρασκευή 13/12/2019, ώρα 13:00 – 15:00 μ.μ., στο Αμφιθ. Γεωγραφίας, 2. Κοινωνιολογία της Υγείας και της ασθένειας, Παρασκευή 13/12/2019, ώρα 15:00 - 18:00, στην ΘΑΛ ΣΤ'., Το μάθημα Ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές κοινωνικών επιστημών στις 11/12/2019, θα πραγματοποιηθεί στην ΘΑΛ ΣΤ', 15:00 – 17:00, ένεκα ορκωμοσίας πτυχιούχων.

[26.11.2019] Ανακοινώνεται ότι η θεματική ενότητα Η συγγραφή της έκθεσης πρακτικής άσκησης, στα πλαίσια του Εργαστηριακού Σεμιναρίου Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020) θα πραγματοποιηθεί αντί της προγραμματισμένης (δηλαδή, 17/12, 09:00–12:00 στην ΘΑΛ Β) στις 11/12/2019 και ώρα 09:00-12:00 στην αίθουσα Γ στο κτίριο  Περιβάλλοντος.

[15.11.2019] Το μάθημα «Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης» που είναι προγραμματισμένο για τις 13/12/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί και η αναπλήρωση του θα γίνει στις 26/11/2019 στις 15:00 – 18:00 μ.μ. στην αίθουσα ΓΕΩ Γ. Επίσης η αναπλήρωση του ίδιου μαθήματος που δεν έγινε στις 08/11/2019 θα γίνει στις 03/12/2019 στις 15:00 – 18:00 μ.μ. στην αίθουσα ΓΕΩ Γ. Το μάθημα «Κοινωνιολογία των ΜΜΕ που είναι προγραμματισμένο για τις 13/12/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί και η αναπλήρωση του θα γίνει στις 28/11/2019 στις 12:00 – 15:00 μ.μ. στην αίθουσα ΓΕΩ ΣΤ. Επίσης η αναπλήρωση του ίδιου μαθήματος που δεν έγινε στις 08/11/2019 θα γίνει στις 05/12/2019 στις 12:00 – 15:00 μ.μ. στην αίθουσα ΓΕΩ ΣΤ.

[11.11.2019] Λόγω των τελετών ορκωμοσίας για τις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019 θα υπάρξουν οι κάτωθι αλλαγές στις αίθουσες των διαλέξεων που γίνονται τις ημέρες αυτές: Μαθήματα στις 11/12/2019: Το μάθημα «Κοινωνιολογία του Πολιτισμού» θα γίνει στην αίθουσα ΘΑΛ ΣΤ 12:00 - 15:00 μ.μ., Το μάθημα «Ποιοτικές Μέθοδοι και Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών» θα γίνει στην αίθουσα ΘΑΛ ΣΤ 15:00-17:00 μ.μ. (αλλαγή λήξης της ώρας), Το μάθημα «Κοινωνιολογία της Γνώσης» θα γίνει στην αίθουσα ΓΕΩ Δ 18:00 - 21:00 μ.μ., Μαθήματα στις 12/12/2019: Το μάθημα «Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης» θα γίνει στην αίθουσα ΓΕΩ Γ 12:00 - 15:00 μ.μ., Το μάθημα «Κοινωνιολογία της Εργασίας» θα γίνει στην αίθουσα ΠΕΡ Β στις 12:00 - 15:00 μ.μ. (αλλαγή και ώρας της διάλεξης).

[30.10.2019] Ανακοινώνεται ότι οι αναπληρώσεις του μαθήματος Εργαστήριο Φιλοσοφικών Εννοιών για τον / την Κοινωνιολόγο θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 15 Νοεμβρίου 2019 15:00 – 18:00 ΘΑΛ ΣΤ, 22 Νοεμβρίου 2019 15:00 – 18:00 ΘΑΛ ΣΤ, 29 Νοεμβρίου 2019 15:00 – 18:00 ΘΑΛ ΣΤ, 6 Δεκεμβρίου 2019 15:00 – 18:00 ΘΑΛ ΣΤ, 13 Δεκεμβρίου 2019 15:00 – 18:00 ΓΕΩ ΣΤ, 10 Ιανουαρίου 2020 15:00 – 18:00 ΘΑΛ ΣΤ.

 

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εγκύκλιος Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Νέο: Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Έντυπο για Αίτηση Διακοπής Φοίτησης: ΑΙΤΗΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.)

Νέο: Ανακοίνωση Αιτήσεων Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Δεν θα προκηρυχθεί για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

 

Ημερίδα Παρουσίασης Εκθέσεων Προόδου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πλαίσιο Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ακαδημαϊκά & Διοικητικά Θέματα

 

 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας από την Α.ΔΙ.Π.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Το Επίσημο Βίντεο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ VIMEO

 • Σχέδιο για τη Στρατηγική του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Χρονικός Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2012: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιτροπές και Τμηματικοί Υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις - Δελτία Τύπου

 

 • Νέο: Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) Aκαδ. Έτος 2018/19: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 • Φυλλάδιο "Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας" για το Ρατσιστικό Έγκλημα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σωματείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Βοήθεια για το Παιδί & τον Έφηβο - "Help"": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον Τραγικό Θάνατο της Ελένης Τοπαλούδη: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Τμημάτων Κοινωνιολογίας για την Εισαγωγή της Κοινωνιολογίας ως Μαθήματος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Γραμματοκιβωτίου Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Συλλόγου Κοινωνιολόγων για την Στελέχωση των ΚΕΣΥ με Κοινωνικούς Επιστήμονες: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   
 • Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Έναρξη του e-learning Προγράμματος στην "Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • Λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com