Δημοσιεύονται με τη σειρά:
Νέα - Ανακοινώσεις για το Π.Π.Σ., για τα Μ.Π.Σ. και για το Δ.Δ. στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας / Γενικές Πληροφορίες / Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

 

Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / Νέο: 2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εκλογή Εκπροσώπων Φοιτητών και Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέο: Ανακοίνωση Υποβολής Δήλωσης Επαναληπτικής Εξεταστικής: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διανομή Συγγραμμάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οδηγίες για τους Πρωτοετείς Φοιτητές: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017‐2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναβολές Μαθημάτων:

[11.12.2017] Στα πλαίσια των μαθημάτων του διδάσκοντα Τσομπάνογλου Γεώργιου θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι αναπληρώσεις: Τρίτη 12/12 στις 15.00 -18.00.   Σεμινάριο Ένταξη και Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας στην Αίθουσα ΠΕΡ Α, Τετάρτη 13/12 στις 15.00-18.00.  Κοινωνιολογία της Εργασίας στην Αίθουσα ΠΕΡ Γ.

[11.12.2017] Στα πλαίσια των μαθημάτων της διδάσκουσας Ζήση Αναστασίας θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι αναπληρώσεις: Για το σεμινάριο Κοινωνία, Κοινότητα & Υγεία στις 16.00-18.00 την Τρίτη 12/12 στην αίθουσα ΘΑΛ Γ, και μια αναπλήρωση την Κοινωνική Ψυχολογία Ι την Τετάρτη 13/12 ώρα 15.00-18.00 στην αίθουσα ΓΕΩ Αμφιθέατρο.

[08.12.2017] Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων του κ. Σαββάκη ανακοινώνονται ως εξής: 1. Τρίτη 12/12/2017: Μικροκοινωνιολογία: Θεωρία και Ερευνητικές Πρακτικές, ώρα 16:00 - 18:00, αιθ. ΣΤ κτίριο Γεωγραφίας Ποιοτικές Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικών Επιστημών, ώρα 19:00 - 20:00, Αμφιθέατρο Γεωγραφίας 2. Πέμπτη 14/12/2017: Μικροκοινωνιολογία: Θεωρία και Ερευνητικές Πρακτικές, ώρα 18.00-20.00, αιθ. Α κτίριο Θάλασσας 3. Παρασκευή 15/12/2017: Ποιοτικές Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικών Επιστημών, ώρα 13.00-15.00, αιθ. Ε κτίριο Γεωγραφίας Μεθοδολογία σχεδιασμού ποιοτικής έρευνας, ώρα 15.00-18.00, αιθ. Γ κτίριο Γεωγραφίας
Τα μαθήματα στις 13 & 14/12/2017 θα πραγματοποιηθούν όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα.

[30.11.2017] Η αναπλήρωση του μαθήματος «Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών Ι», θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00 - 21:00 μ.μ., στην αίθουσα Β του κτιρίου της Θάλασσας.

Προκήρυξη Προπτυχιακών Υποτροφιών (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση) 2017‐18: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φοιτητικό Internet: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017 - 2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έντυπο για Αίτηση Διακοπής Φοίτησης: ΑΙΤΗΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.)

 

Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

 

"Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Α' (Χειμερινού) εξαμήνου 2017-18: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιλεγέντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοίνωση Εγγραφών και Έναρξης Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

"Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Α' (Χειμερινού) εξαμήνου 2017-18: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα μαθήματα του κ. Μαραγκουδάκη στην Συγκριτική Ευρωπαϊκή Κοινωνιολογία στις 15 και 16/11 δεν θα πραγματοποιηθούν. Στη θέση τους και ώρες 15.00-18.00 την Τετάρτη 15/11 και 18.00-21.00 την Πέμπτη 16/11 θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Ναγόπουλο το μάθημα Δημογραφία της Ευρώπης και Μεταναστευτικές/προσφυγικές Ροές: Έρευνα και Πολιτική. Τα μαθήματα του κ. Μαραγκουδάκη θα γίνουν: Α) Την Πέμπτη 14/12  και ώρες 15.00-21.00 (αντί του κ. Ναγόπουλου). Την Τετάρτη 13/12 το μάθημα του κ. Ναγόπουλου θα γίνει κανονικά. Β) Στις αναπληρώσεις, 15-21/1/2018, 6 ώρες σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν από τον κ. Μαραγκουδάκη.

Επιλεγέντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοίνωση Εγγραφών και Έναρξης Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

"Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Κατάταξη και Εγγραφές Υποψηφίων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2ης Συνάντησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

 

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Γενικές Πληροφορίες

 

 • Το Επίσημο Βίντεο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Χρονικός Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιτροπές και Τμηματικοί Υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Έναρξη του e-learning Προγράμματος στην "Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις

XIX ISA World Congress of Sociology Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities Toronto: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean