Διευθυντής Εργαστηρίου: Ρόντος Κώστας

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://ekpsei.aegean.gr/

Νέα (υπό κατασκευή) Ιστοσελίδα: http://ekpsei.aegean.gr/NewSite/

Κανονισμός Λειτουργίας: Αρχείο

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Εργατηρίου: 1980/14-09-2015

 

Διευθυντής Εργαστηρίου: Τσομπάνογλου Γιώργος

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://www.aegean.gr/ergaxia/ergaXia.html

Κανονισμός Λειτουργίας:

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Εργατηρίου: ΦΕΚ264/31.10.2002

 

Διευθυντής Εργαστηρίου: Γεωργούλας Ευστράτιος

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://eknexa.aegean.gr/

Κανονισμός Λειτουργίας: Αρχείο

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Εργατηρίου: ΦΕΚ264/31.10.2002

 

Διευθυντής Εργαστηρίου: Ζήση Αναστασία

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://www.culturelab.gr/

Κανονισμός Λειτουργίας:

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Εργατηρίου: ΦΕΚ269/11.11.2002

 

Διευθυντής Εργαστηρίου: Γρηγορίου Παναγιώτης

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://www.aegean.gr/ekpt

Κανονισμός Λειτουργίας:

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Εργατηρίου: ΦΕΚ269/11.11.2002

 

Διευθυντής Εργαστηρίου: Ψημίτης Μιχάλης

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: https://lacasmo.aegean.gr/

Κανονισμός Λειτουργίας: Αρχείο

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Εργατηρίου: ΦΕΚ292/02.02.2018


JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com