Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

 

ΝΕΟ: Παραλαβή Κωδικών Πρωτοετών Φοιτητών Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΝΕΟ: Οι πρωτοετείς φοιτητές, αμέσως μετά την παραλαβή των κωδικών, θα πρέπει να εισέρχονται και να χρησιμοποιούν συχνά (με τα στοιχεία αυτά) το email του Πανεπιστημίου (webmail.aegean.gr) και την πλατφόρμα Open eClass (eclass.aegean.gr).

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2020 - 2021:

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γενική Οδηγία για τον Τρόπο Διεξαγωγής των Μαθημάτων (δεν αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τρόπος Διεξαγωγής των Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Σύνδεσμοι για την Πλατφόρμα Zoom για τα Μαθήματα του 1ου Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Δικαιολογητικά Ταυτοπροσωπίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αναβολές - Αναπληρώσεις Μαθημάτων:

[19.10.2020] To μάθημα Σύγχρονα Ερευνητικά Εργαλεία στις Κοινωνικές Επιστήμες θα πραγματοποιείται κανονικά κάθε Παρασκευή 18:00 – 21:00.

 

Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 2020:

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παράταση στη Διανομή Συγγραμμάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εγκύκλιος Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΝΕΟ: Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΟ: Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Έντυπο για Αίτηση Διακοπής Φοίτησης: ΑΙΤΗΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Εγγραφές Φοιτητών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Δήλωση Αρχικής Εγγραφής / Δελτίο Εγγραφής σε Μαθήματα

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ειδοποιούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το αρμόδιο γραφείο για να παραλάβουν τους κωδικούς (username και password) και στη συνέχεια να εισέλθουν στο νέο τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (webmail.aegean.gr) με τους κωδικούς αυτούς για να ενημερωθούν περαιτέρω.

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Εγγραφές Φοιτητών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Δήλωση Αρχικής Εγγραφής / Δελτίο Εγγραφής σε Μαθήματα

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ειδοποιούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το αρμόδιο γραφείο για να παραλάβουν τους κωδικούς (username και password) και στη συνέχεια να εισέλθουν στο νέο τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (webmail.aegean.gr) με τους κωδικούς αυτούς για να ενημερωθούν περαιτέρω.

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΝΕΟ: Ειδοποιούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το αρμόδιο γραφείο για να παραλάβουν τους κωδικούς (username και password) και στη συνέχεια να εισέλθουν στο νέο τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (webmail.aegean.gr) με τους κωδικούς αυτούς για να ενημερωθούν περαιτέρω.

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πλαίσιο Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ακαδημαϊκά & Διοικητικά Θέματα

 

 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας από την Α.ΔΙ.Π.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Το Επίσημο Βίντεο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ VIMEO

 • Σχέδιο για τη Στρατηγική του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Χρονικός Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2012: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιτροπές και Τμηματικοί Υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις - Δελτία Τύπου

 

 • ΝΕΟ: Η θέση των Κοινωνικών Επιστημών στην Εκπαίδευση - Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών Γενικής Εκπαίδευσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Συμφωνίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας με Ξένα Πανεπιστήμια: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Δελτίου Τύπου για Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Γραμματοκιβωτίου Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   
 • Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Έναρξη του e-learning Προγράμματος στην "Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • Λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com