Ειδική Διατηματική Επιτροπή:

Παναγιώτης Γρηγορίου, καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αναστασία Ζήση, αναπληρωτής καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιάννης Ζιώγας, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμο Δυτικής Μακεδονίας,

Βασίλης Μπούζας, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμο Δυτικής Μακεδονίας

Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ και Υπεύθυνος Δεοντολογίας

 

Για να ενημερώνεστε σχετικά με ότι νεότερο υπάρχει για το Μ.Π.Σ. σχετικά με το Πρόγραμμα Μαθημάτων, τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.τ.λ. παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την σελίδα "Νέα - Ανακοινώσεις" του Τμήματος.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων του ΜΠΣ

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επικυρώνει την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008, όπως ισχύει.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ή, κατά περίπτωση, στην αγγλική.  Συγκεκριμένα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επισκεπτών καθηγητών, μπορούν να διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.


Μαθήματα ΠΜΣ 2017-2018Εξάμηνο Α'

 

Τίτλος: Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη: Βασικές Έννοιες και Αρχές (7,5 ECTS)

Διδάσκοντες: Σωτήρης Χτούρης, Αναστασία Ζήση, Γιάννης Ζιώγας / Φάκελος ΜαθήματοςΤίτλος: Θεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας Ι: Σχεδιασμός και Μέθοδοι (7,5 ECTS)

Διδάσκουσα: Αναστασία Ζήση / Φάκελος Μαθήματος

 

Τίτλος: Παρεμβατική και Βιωματική Τέχνη στο Σύγχρονο Κοινωνικό Περιβάλλον (7,5 ECTS)

Διδάσκοντες: Γιάννης Ζιώγας, Βασίλης Μπούζας / Φάκελος Μαθήματος

 

Τίτλος: Κριτικές Αναγνώσεις στην Κοινωνιολογική Θεωρία και στην Αισθητική Θεωρία (7,5 ECTS)

Διδάσκων: Σωτήρης Χτούρης / Φάκελος Μαθήματος

 

Σύνολο: 30 ECTS.

 

Εξάμηνο Β'

 

Τίτλος: Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία: Κοινωνική Παρέκκλιση, Ομάδες αποκλεισμού και Ψυχική Υγεία (7,5 ECTS)

Διδάσκουσα: Αναστασία Ζήση

 

Τίτλος: Θεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ: Τεκμηρίωση και Ανάλυση (7,5 ECTS)

Διδάσκων: Σωτήρης Χτούρης

 

Τίτλος: Τέχνη και Δημιουργικές Κοινότητες (7,5 ECTS)

Διδάσκοντες: Γιάννης Ζιώγας, Βασίλης Μπούζας

 

Τίτλος: Δράση της Κοινωνιολογίας και της Τέχνης για την Κοινωνική Αλλαγή: Συλλογικότητες, Ενδυνάμωση, Συνηγορία, Συμβουλευτική (7,5 ECTS)

Διδάσκοντες: Γιάννης Ζιώγας,  Σωτήρης Χτούρης, Αναστασία Ζήση

 

Σύνολο: 30 ECTS.

 

Επικοινωνία:

Τηλ.: (+30) 22510 36525

Φαξ: (+30) 22510 36569

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean