Διευθυντής του Δ.Μ.Π.Σ.: Ζήση Αναστασία

 

Μέλη Της Ε.Δ.Ε.:

Μέλη Πανεπιστήμιου Αιγίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Ζήση Αναστασία, Καθηγήτρια

Αλεξίου Αθανάσιος, Καθηγητής

Γεωργούλας Ευστράτιος, Καθηγητής

Γρηγορίου Παναγιώτης, Καθηγητής

Μελή ΠΔΜ, Τμήμα Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ζιώγας Ιωάννης, Αν. Καθηγητής

Μπούζας Βασίλης, Αν. Καθηγητής

Καλαμαράς Φίλιππος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Για να ενημερώνεστε σχετικά με ό,τι νεότερο υπάρχει για το Μ.Π.Σ. σχετικά με το Πρόγραμμα Μαθημάτων, τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.τ.λ. παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την σελίδα "Νέα - Ανακοινώσεις" του Τμήματος.

 

 Φ.Ε.Κ. Επανίδρυσης / Κανονισμός Λειτουργίας

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων του ΜΠΣ

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επικυρώνει την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008, όπως ισχύει.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ή, κατά περίπτωση, στην αγγλική.  Συγκεκριμένα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επισκεπτών καθηγητών, μπορούν να διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023

Εξάμηνο Α' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη: Βασικές Έννοιες και Αρχές / Κωδικός: 100

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκοντες: Αλεξίου Αθανάσιος, Ζήση Αναστασία, Πουλημάς Μιχάλης και Ζιώγας Γιάννης / Περίγραμμα ΜαθήματοςΘεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας Ι: Σχεδιασμός και Μέθοδοι / Κωδικός: 200

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Παρεμβατική και Βιωματική Τέχνη στο Σύγχρονο Κοινωνικό Περιβάλλον / Κωδικός: 300-1

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκων: Μπούζας Βασίλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κριτικές Αναγνώσεις στην Κοινωνιολογική Θεωρία και στην Αισθητική Θεωρία / Κωδικός: 400

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκων: Βασιλείου Κωνσταντίνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Β' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία: Κοινωνική Παρέκκλιση, Ομάδες αποκλεισμού και Ψυχική Υγεία

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκουσα: Αλεξίου Αθανάσιος και Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Θεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ: Τεκμηρίωση και Ανάλυση

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος και Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Τέχνη και Δημιουργικές Κοινότητες

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκοντες: Ζιώγας Γιάννης και Καλαμαράς Φίλιππος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Δράση της Κοινωνιολογίας και της Τέχνης για την Κοινωνική Αλλαγή: Συλλογικότητες, Ενδυνάμωση, Συνηγορία, Συμβουλευτική

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκοντες: Αλεξίου ΑθανάσιοςΖήση Αναστασία, Ζιώγας Γιάννης και Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Γ'

 

Έρευνα Πεδίου και Πρακτικά Προγράμματα με Ιδιαίτερη Έμφαση στα Αστικά Σημεία Σύγκρουσης

Διδακτικές Μονάδες: 5 / ECTS: 10 ECTS

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διδακτικές Μονάδες: 10 / ECTS: 20 ECTS

 

Επικοινωνία:

Τηλ.: (+30) 22510 36525

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com