Προοπτικές του Νέου Κοινωνιολόγου

Εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας η κοινωνιολογία, ως επιστήμη μελέτης κατανόησης και πρακτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών ζητημάτων, ανοίγει επαγγελματικές προοπτικές σε πολλούς νέους ανθρώπους. Ο νέος κοινωνιολόγος έχει τη θέση του, αν και οφείλει να παλέψει για αυτό, στην νέα οικονομία που είναι υπό διαμόρφωση μετά την κρίση και στην πατρίδα μας: μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση και στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος με άξονα τον πολίτη.

Τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή ειδίκευση, ικανότητες προσαρμογής, ευελιξία, ερευνητική κατάρτιση, πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας και ποιότητα σκέψης. Ο ραγδαίος μετασχηματισμός του κράτους (αγορά εργασίας, σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων, σύστημα υγείας, κοινωνική πρόνοια, πολιτικές πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, κοινωνική έρευνα, κλπ.) απαιτεί νέα δυναμικά στελέχη από το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Σπουδές οι οποίες συνδυάζουν θεωρητική παιδεία και ερευνητική κατάρτιση με χρήση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων, αποτελούν προϋποθέσεις γι’ αυτή τη νέα αγορά εργασίας και την ποιοτική της εξέλιξη.

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο φοιτητής εξοικειώνεται με αυτή την νέα πραγματικότητα. Προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες των καιρών. Αποκτά έτσι αυτοπεποίθηση για να ασκήσει την Κοινωνιολογία ως επάγγελμα σε θέσεις αιχμής:

  • Ως επιτελικό στέλεχος και επιστημονικός συνεργάτης Οργανισμών όπως Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες Υγείας κλπ, σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, απασχόλησης, πρόνοιας, πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, καθώς και στις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες κρατικών και ιδιωτικών φορέων που αναλαμβάνουν την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.

  • Ως στέλεχος, επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Δήμους και Περιφέρειες) σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής συνοχής.

  • Ως στέλεχος εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων μεταναστευτικής πολιτικής.

  • Ως σύμβουλος σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας.

  • Ως σχεδιαστής και αξιολογητής έρευνας σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας.

  • Ως εκπαιδευτικός στην κοινωνιολογία και τις κοινωνικές επιστήμες στη μέση εκπαίδευση, στην κατάρτιση ενηλίκων και αλλού.

  • Ως στέλεχος στα ΜΜΕ, στην παραγωγή προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.

  • Ως στέλεχος σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα κοινωνικών προγραμμάτων (μετανάστευση, υγεία, πρόνοια, ανεργία κοκ.) και εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων και ευκαιριών.

  • Ως στέλεχος σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων.

  • Ως ειδικός σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σχετικά με θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών παρέμβασης σε κοινωνικές, πολιτισμικές, οικολογικές και πολιτικές δραστηριότητες, σε Ινστιτούτα ή θεσμούς που ασχολούνται με θέματα όπως ισότητα, μετανάστευση, πολιτική, καθώς και σε Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Κατάρτισης και Σχολές Δεύτερης Ευκαιρίας.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η Κοινωνιολογία στη σύγχρονη Ελλάδα έχει θετικές και δημιουργικές επαγγελματικές προοπτικές. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε και αναπτύσσεται σταθερά για να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες που θα αξιοποιήσουν αυτές τις προοπτικές.


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com