Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

 

Εξάμηνο Α' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Κωδικός: 101 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρία Μαρκαντωνάτου / Φάκελος Μαθήματος

 

Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία

Κωδικός: 107 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Φάκελος Μαθήματος

 

Στατιστική Ι

Κωδικός: 108 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ρόντος Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Ποιοτικές Μέθοδοι και Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών

Κωδικός: 325 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κωδικός: 603 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μπακάλης Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Β' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Κωδικός: 102 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Φάκελος Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Κωδικός: 110 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Πόλεων και του Περιβάλλοντος

Κωδικός: 213 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης & Μπακάλης Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνική Ταυτότητα στη Μετανεωτερική Κοινωνία

Κωδικός: 341 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κωδικός: 467 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Η Ταξική Διάρθρωση των Σύγχρονων Κοινωνιών

Κωδικός: 501 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Γ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Κοινωνιολογία της Εργασίας

Κωδικός: 214 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων

Κωδικός: 215 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνική Ψυχολογία Ι

Κωδικός: 217 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Γνώσης

Κωδικός: 462 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος

 

Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα

Κωδικός: 601 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Φάκελος Μαθήματος

 

Πολιτισμός και Τοπικές Κοινωνίες

Κωδικός: 604 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μπακάλης Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Δικτύοων: Θεωρία και Μέθοδοι Έρευνας

Κωδικός: 611 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Χτούρης Σωτήρης / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Δ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Διαμόρφωση και Αρχές της Νεωτερικότητας

Κωδικός: 103 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Φάκελος Μαθήματος

 

Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία

Κωδικός: 216 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων:  Ναγόπουλος Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης

Κωδικός: 219 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Πολιτική Κοινωνιολογία

Κωδικός: 336 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία με Έμφαση στη Μετανάστευση

Κωδικός: 343 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνία της Πληροφορίας

Κωδικός: 465 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κριτική Κοινοτική Ψυχολογία

Κωδικός: 605 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ε' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Μικροκοινωνιολογία - Θεωρία και Ερευνητικές Προσεγγίσεις

Κωδικός: 326 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνία, Κοινότητα & Υγεία [Σεμινάριο]

Κωδικός: 327 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ΄Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου

Κωδικός: 335 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ζητήματα Κοινωνικής και Οικονομικής Συνοχής του Ευρωπαϊκού Χώρου [Σεμινάριο]

Κωδικός: 339 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο

Κωδικός: 345 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Κοινωνικής Αναπαραγωγής

Κωδικός: 606 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών Ι

Κωδικός: ΞΓ0005 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο ΣΤ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Ειδικά Θέματα στις Ποιοτικές Μεθόδους και στις Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 104-1 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό Εμπειρικών Ερευνών [Σεμινάριο]

Κωδικός: 220 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Φάκελος Μαθήματος

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός / Πρακτική Άσκηση

Κωδικός: 340 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης & Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία

Κωδικός: 342 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Φάκελος Μαθήματος

 

Πολιτικές Ιδεολογίες και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση [Σεμινάριο]

Κωδικός: 353 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκές Προσεγγίσεις για την Παρέκκλιση και τον Κοινωνικό Έλεγχο [Σεμινάριο]

Κωδικός: 385 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 504 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία της Πολιτικής Συμπεριφοράς [Σεμινάριο]

Κωδικός: 607 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Κάρουλας Γεράσιμος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνία και Βιοπολιτική

Κωδικός: 613 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3/ Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Πολιτικού Συστήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπ [Σεμινάριο]

Κωδικός: 614 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3/ Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ζώρας Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ

Κωδικός: ΞΓ0003 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Φύλου

Κωδικός: ΝΑ0909 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3/ Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Χαλκίδου Ασπασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ζ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα [Σεμινάριο]

Κωδικός: 346-2  / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Κράτους και των Διεθνών Οργανισμών

Κωδικός: 348 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Φάκελος Μαθήματος

 

Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Κωδικός: 349-2 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6   

Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Διεθνές Δίκαιο [Σεμινάριο]

Κωδικός: 473 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Διδακτική της Κοινωνιολογίας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 477 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνικές Ανισότητες και Συνθήκες Ζωής [Σεμινάριο]

Κωδικός: 480 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ένταξη και Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 481 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 498 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκοντες: Μαραγκουδάκης Μανούσος & Ναγόπουλος Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Διαστρωμάτωση της Ελληνικής Κοινωνίας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 602 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Φάκελος Μαθήματος

 

Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

Κωδικός: ΟΙ-402 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν (Διατμηματικό Μάθημα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μπέλλας Χριστόδουλος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Η' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

Κωδικός: 476 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 6 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 12

κάθε Διδάσκων / Διδάσκουσα / Φάκελος Μαθήματος

 

Η Μικροκοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής [Σεμινάριο]

Κωδικός: 482 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας [Σεμινάριο]

Κωδικός 491 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Φασισμού [Σεμινάριο]

Κωδικός: 499 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

Κωδικός: 505 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Η Πολιτική Θρησκεία στην Ελλάδα

Κωδικός: 506 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Φάκελος Μαθήματος

 

Το Κίνημα της Αντιψυχιατρικής και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στον Ψυχικό Πόνο [Σεμινάριο]

Κωδικός: 608 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Σεμινάριο]

Κωδικός: 609 /Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης

Κωδικός: 610 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3/ Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Τέχνης και της Φύσης [Σεμινάριο]

Κωδικός: 612 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Χτούρης Σωτήρης / Φάκελος Μαθήματος

 

Η Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης

Κωδικός: Φ-472 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν (Διατμηματικό Μάθημα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ιακώβου Βασιλική / Φάκελος Μαθήματος

 


 

Σημειώνεται ότι στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται επίσης το Ανοικτό Ευρωπαϊκό Μάθημα "Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα". Το μάθημα αυτό οι φοιτητές μπορούν να το παρακολουθήσουν χωρίς να προβούν σε δήλωση του και δεν πιστώνεται με διδακτικές και πιστωτικές μονάδες. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Έτος εγγραφής 2015-16 και 2014-15

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2013-14

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ (38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων και 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2012-13, 2011-2012 και 2010-2011.

Η επιτυχία στα 19 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ (38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων και 240 πιστωτικών μονάδων –ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2009-2010.

Η επιτυχία στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ (38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων.

 

Έτος εγγραφής 2006-2007, 2007-8 και 2008-2009

Η επιτυχία στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η συγκέντρωση  τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2004-2005 και 2005-2006:

Η επιτυχία σε τουλάχιστον 20 υποχρεωτικά μαθήματα.

Η συγκέντρωση  τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 3 (τριών) σεμιναρίων

 

Έτος εγγραφής πριν το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005:

Η επιτυχία σε τουλάχιστον 19 υποχρεωτικά μαθήματα.

Η συγκέντρωση τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διαδικασία επιλογής φοιτητών σε σεμινάριο και κατοχύρωση της δήλωσής του

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν σεμιναριακά μαθήματα θα πρέπει να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, απευθυνόμενοι στους διδάσκοντες, κατά την διάρκεια της πρώτης διάλεξης των μαθημάτων και στις ώρες που είναι προγραμματισμένα τα σεμινάρια ή με εναλλακτικό τρόπο που υποδεικνύει ο διδάσκοντας (π.χ. δήλωση συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τον διδάσκοντα).

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων σε σεμινάριο, ισχύουν συνδυαστικά τα πιο κάτω κριτήρια:

α. Βαθμολογία σε προαπατούμενα ή συναφή με το σεμινάριο μαθήματα. Τα εν λόγω μαθήματα ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και είναι σταθερά.

β. Αριθμός σεμιναρίων που έχει ήδη δηλώσει ο φοιτητής/τρια. Προηγούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει λιγότερα από 4 σεμινάρια (κατά ελάσσονα αριθμό σεμιναρίων).

γ. Ορίζεται ποσόστωση συμμετεχόντων φοιτητών στο σεμινάριο ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους. Επί των θέσεων του σεμιναρίου ορίζεται ποσοστό συμμετοχής από φοιτητές που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο με το εξάμηνο στο οποίο ανήκει το σεμινάριο και από φοιτητές που φοιτούν σε εξάμηνα μεγαλύτερα από το εξάμηνο του σεμιναρίου. 

Διευκρινίζεται ότι η χρονική στιγμή της δήλωσης – αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο δεν επηρεάζει την τελική επιλογή.

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια είναι κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους/τις εικοσιπέντε (25).

 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Μπορούν να γίνουν το πολύ έως τρεις (3) απουσίες (συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογημένων απουσιών).

 

Οι διδάσκοντες κατατάσσουν όλους τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο οριστικοποιείται τη 2η εβδομάδα των σεμιναρίων, αξιοποιώντας όπου χρειαστεί, τους επιλαχόντες από τη σειρά κατάταξης του συνόλου των φοιτητών που αιτήθηκαν-δήλωσαν συμμετοχή. Μετά την τελική επιλογή, οι διδάσκοντες αποστέλλουν τους καταλόγους με τους επιλεγέντες φοιτητές/τριες στη Γραμματεία, η οποία κοινοποιεί τους τελικούς καταλόγους των συμμετεχόντων στα σεμινάρια.  

Διευκρινίζεται, επομένως, ότι τα σεμιναριακά μαθήματα θα εμφανίζονται ως επιλέξιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα StudentWeb μόνο μετά την ανακοίνωση του τελικού καταλόγου των επιλεγέντων φοιτητών/τριών στα σεμινάρια.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στο Ερευνητικό Σεμινάριο παρουσιάζονται οι πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, εκθέσεις προόδου των διδακτορικών διατριβών ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη δημοσιότητα, αλλά και εισηγήσεις διδασκόντων/διδασκουσών του Τμήματος Κοινωνιολογίας ώστε να αναπτυχτεί εντός του Τμήματος ένα φόρουμ για ακαδημαϊκή συζήτηση.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από το 1ο έως και το 4ο εξάμηνο  ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί ανά εξάμηνο είναι έξι (6).

Κατά τα δυο πρώτα έτη σπουδών, δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου από αυτό που διανύει ο φοιτητής.

Από το 5ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και επτά (7) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα δύο (2) από τα επτά (7) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων. Κατά το 8ο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων.

Φοιτητές που φοιτούν πέραν του 8ου εξαμήνου σπουδών έχουν τη δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή (αρ. συνεδρ. Γενικής Συνέλευσης 18/06-07-2011) τίθεται σε ισχύ από το ακαδ. έτος 2012-2013 για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ανεξαρτήτως τους έτους εγγραφής.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επικαιροποίηση και διευκρίνιση θέματος 4.5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 43/12.09.2003

Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα που προσφέρουν τα άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών πλην των μαθημάτων της ξένης γλώσσας. Επίσης, οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν στο σύνολο των μαθημάτων για το πτυχίο τους μέχρι και τέσσερα μαθήματα συνολικά από άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Τα μαθήματα των άλλων τμημάτων λογίζονται ως υποχρεωτικά επιλογής.

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δυνατότητα δήλωσης του Υποχρεωτικού κατ’ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476  έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας 7,00 συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης στο 7ο εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή φοιτητή/φοιτήτριας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 7,00 εναποτίθεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος που αναλαμβάνει την επίβλεψη της εργασίας.

Προαπαιτούμενο για τη δήλωση του Υποχρεωτικού κατ’ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος του 7ου εξαμήνου «Προετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας» με κωδικό 476-1.

Διευκρινίζεται ότι, φοιτητές/τριες επί πτυχίω (που βρίσκονται δηλαδή χρονολογικά στο 9ο εξάμηνο και άνω) μπορούν να δηλώσουν και να ολοκληρώσουν το μάθημα «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476 και στο χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους (με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει στο προαπαιτούμενο «Προετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας»).

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Προϋποθέσεις δήλωσης: Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο (3ο) έτος σπουδών μπορούν να δηλώσουν το Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών τους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 ECTS (15 μαθήματα) και οι φοιτητές του τέταρτου (4ου) έτους, ότι έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών 120 ECTS (20 μαθήματα).


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean