Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019

 

Εξάμηνο Α' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία / Κωδικός: 101

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Μαρία Μαρκαντωνάτου / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία / Κωδικός: 107

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ποιοτικές Μέθοδοι και Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών / Κωδικός: 325

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα / Κωδικός: 601

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού / Κωδικός: 603

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μπακάλης Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Β' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Στατιστική Ι / Κωδικός: 108

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ρόντος Κώστας / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί / Κωδικός: 110

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Πόλεων και του Περιβάλλοντος / Κωδικός: 213

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης & Μπακάλης Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Ταυτότητα στη Μετανεωτερική Κοινωνία / Κωδικός: 341

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης / Κωδικός: 467

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Η Ταξική Διάρθρωση των Σύγχρονων Κοινωνιών / Κωδικός: 501

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Γ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών / Κωδικός: 102

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Εργασίας / Κωδικός: 214

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων / Κωδικός: 215

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Ψυχολογία Ι / Κωδικός: 217

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Γνώσης / Κωδικός: 462

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Δικτύων: Θεωρία και Μέθοδοι Έρευνας / Κωδικός: 611

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Χτούρης Σωτήρης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Δ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Διαμόρφωση και Αρχές της Νεωτερικότητας / Κωδικός: 103

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία / Κωδικός: 216

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων:  Ναγόπουλος Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης / Κωδικός: 219

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πολιτική Κοινωνιολογία / Κωδικός: 336

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία με Έμφαση στη Μετανάστευση / Κωδικός: 343

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Περιφερειακή Κοινωνική Ανάλυση / Κωδικός: 500

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 /Διδάσκων: Ρόντος Κώστας / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πολιτισμός και Τοπικές Κοινωνίες / Κωδικός: 604

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μπακάλης Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κριτική Κοινοτική Ψυχολογία / Κωδικός: 605

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ε' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Μικροκοινωνιολογία - Θεωρία και Ερευνητικές Προσεγγίσεις / Κωδικός: 326

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνία, Κοινότητα & Υγεία [Σεμινάριο] / Κωδικός: 327

Είδος: Υποχρεωτικό κατ΄Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο / Κωδικός: 345

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνία και Βιοπολιτική / Κωδικός: 613

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Θεσμικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις της Οικονομικής Ανάπτυξης / Κωδικός: 615

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και Κοινωνικοοικονομικές κρίσεις: Η Περίπτωση της Ελλάδας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 616

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών Ι / Κωδικός: ΞΓ0005

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο ΣΤ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Ειδικά Θέματα στις Ποιοτικές Μεθόδους και στις Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 104-1

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό Εμπειρικών Ερευνών [Σεμινάριο] / Κωδικός: 220

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός / Πρακτική Άσκηση / Κωδικός: 340

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης & Παπάνης Ευστράτιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία / Κωδικός: 342

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πολιτικές Ιδεολογίες και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση [Σεμινάριο] / Κωδικός: 353

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 504

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Γενετική και Κοινωνικός Έλεγχος [Σεμινάριο]  / Κωδικός: 619

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εφαρμογές Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης στον Ελληνικό Χώρο [Σεμινάριο]  / Κωδικός: 620

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας / Κωδικός: 621

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ / Κωδικός: ΞΓ0003

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ζ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα [Σεμινάριο] / Κωδικός: 346-2

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Κράτους και των Διεθνών Οργανισμών / Κωδικός: 348

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων / Κωδικός: 349-2

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Διεθνές Δίκαιο [Σεμινάριο] / Κωδικός: 473

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Διδακτική της Κοινωνιολογίας / Κωδικός: 477

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ένταξη και Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 481

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 498

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκοντες: Μαραγκουδάκης Μανούσος & Ναγόπουλος Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Διαστρωμάτωση της Ελληνικής Κοινωνίας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 602

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας / Κωδικός: 618

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης / Κωδικός: ΟΙ-402

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν (Διατμηματικό) / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μπέλλας Χριστόδουλος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Η' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Κοινωνία της Πληροφορίας / Κωδικός: 465

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας / Κωδικός: 476

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 6 / ECTS: 12 / κάθε Διδάσκων / Διδάσκουσα / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Η Μικροκοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής [Σεμινάριο] / Κωδικός: 482

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας [Σεμινάριο] / Κωδικός 491

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] / Κωδικός: 505

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Η Πολιτική Θρησκεία στην Ελλάδα / Κωδικός: 506

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Το Κίνημα της Αντιψυχιατρικής και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις του Ψυχικού Πόνου [Σεμινάριο] / Κωδικός: 608

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Σεμινάριο] / Κωδικός: 609

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης / Κωδικός: 610

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Τέχνης και της Φύσης [Σεμινάριο] / Κωδικός: 612

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Χτούρης Σωτήρης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις των Προσφυγικών Ροών και της Προσφυγικής Κρίσης / Κωδικός: 622

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Η Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης / Κωδικός: Φ-472

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν (Διατμηματικό) / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ιακώβου Βασιλική / Περίγραμμα Μαθήματος

 


 

  • Διατίθενται 64 μαθήματα συνολικά, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 40.

  • Σημειώνεται ότι στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται επίσης το Ανοικτό Ευρωπαϊκό Μάθημα "Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα". Το μάθημα αυτό οι φοιτητές μπορούν να το παρακολουθήσουν χωρίς να προβούν σε δήλωση του και δεν πιστώνεται με διδακτικές και πιστωτικές μονάδες. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Έτος εγγραφής 2017-18 έως 2014-15

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS (40 μαθήματα).

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2013-14

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ (38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων και 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2012-13, 2011-2012 και 2010-2011.

Η επιτυχία στα 19 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ (38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων και 240 πιστωτικών μονάδων –ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2009-2010.

Η επιτυχία στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ (38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων.

 

Έτος εγγραφής 2006-2007, 2007-8 και 2008-2009

Η επιτυχία στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η συγκέντρωση  τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2004-2005 και 2005-2006:

Η επιτυχία σε τουλάχιστον 20 υποχρεωτικά μαθήματα.

Η συγκέντρωση  τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 3 (τριών) σεμιναρίων

 

Έτος εγγραφής πριν το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005:

Η επιτυχία σε τουλάχιστον 19 υποχρεωτικά μαθήματα.

Η συγκέντρωση τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διαδικασία επιλογής φοιτητών σε σεμινάριο και κατοχύρωση της δήλωσής του

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν σεμιναριακά μαθήματα θα πρέπει να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, απευθυνόμενοι στους διδάσκοντες, κατά την διάρκεια της πρώτης διάλεξης των μαθημάτων και στις ώρες που είναι προγραμματισμένα τα σεμινάρια ή με εναλλακτικό τρόπο που υποδεικνύει ο διδάσκοντας (π.χ. δήλωση συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τον διδάσκοντα).

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων σε σεμινάριο, ισχύουν συνδυαστικά τα πιο κάτω κριτήρια:

α. Βαθμολογία σε προαπατούμενα ή συναφή με το σεμινάριο μαθήματα. Τα εν λόγω μαθήματα ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και είναι σταθερά.

β. Αριθμός σεμιναρίων που έχει ήδη δηλώσει ο φοιτητής/τρια. Προηγούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει λιγότερα από 4 σεμινάρια (κατά ελάσσονα αριθμό σεμιναρίων).

γ. Ορίζεται ποσόστωση συμμετεχόντων φοιτητών στο σεμινάριο ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους. Επί των θέσεων του σεμιναρίου ορίζεται ποσοστό συμμετοχής από φοιτητές που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο με το εξάμηνο στο οποίο ανήκει το σεμινάριο και από φοιτητές που φοιτούν σε εξάμηνα μεγαλύτερα από το εξάμηνο του σεμιναρίου. 

Διευκρινίζεται ότι η χρονική στιγμή της δήλωσης – αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο δεν επηρεάζει την τελική επιλογή.

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια είναι κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους/τις εικοσιπέντε (25).

 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Μπορούν να γίνουν το πολύ έως τρεις (3) απουσίες (συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογημένων απουσιών).

 

Οι διδάσκοντες κατατάσσουν όλους τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο οριστικοποιείται τη 2η εβδομάδα των σεμιναρίων, αξιοποιώντας όπου χρειαστεί, τους επιλαχόντες από τη σειρά κατάταξης του συνόλου των φοιτητών που αιτήθηκαν-δήλωσαν συμμετοχή. Μετά την τελική επιλογή, οι διδάσκοντες αποστέλλουν τους καταλόγους με τους επιλεγέντες φοιτητές/τριες στη Γραμματεία, η οποία κοινοποιεί τους τελικούς καταλόγους των συμμετεχόντων στα σεμινάρια.  

Διευκρινίζεται, επομένως, ότι τα σεμιναριακά μαθήματα θα εμφανίζονται ως επιλέξιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα StudentWeb μόνο μετά την ανακοίνωση του τελικού καταλόγου των επιλεγέντων φοιτητών/τριών στα σεμινάρια.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στο Ερευνητικό Σεμινάριο παρουσιάζονται οι πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, εκθέσεις προόδου των διδακτορικών διατριβών ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη δημοσιότητα, αλλά και εισηγήσεις διδασκόντων/διδασκουσών του Τμήματος Κοινωνιολογίας ώστε να αναπτυχτεί εντός του Τμήματος ένα φόρουμ για ακαδημαϊκή συζήτηση.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από το 1ο έως και το 4ο εξάμηνο  ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί ανά εξάμηνο είναι έξι (6).

Κατά τα δυο πρώτα έτη σπουδών, δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου από αυτό που διανύει ο φοιτητής.

Από το 5ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και επτά (7) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα δύο (2) από τα επτά (7) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων. Κατά το 8ο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων.

Φοιτητές που φοιτούν πέραν του 8ου εξαμήνου σπουδών έχουν τη δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή (αρ. συνεδρ. Γενικής Συνέλευσης 18/06-07-2011) τίθεται σε ισχύ από το ακαδ. έτος 2012-2013 για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ανεξαρτήτως τους έτους εγγραφής.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επικαιροποίηση και διευκρίνιση θέματος 4.5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 43/12.09.2003

Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα που προσφέρουν τα άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών πλην των μαθημάτων της ξένης γλώσσας. Επίσης, οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν στο σύνολο των μαθημάτων για το πτυχίο τους μέχρι και τέσσερα μαθήματα συνολικά από άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Τα μαθήματα των άλλων τμημάτων λογίζονται ως υποχρεωτικά επιλογής.

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δυνατότητα δήλωσης του Υποχρεωτικού κατ’ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476  έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας 7,00 συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης στο 7ο εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή φοιτητή/φοιτήτριας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 7,00 εναποτίθεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος που αναλαμβάνει την επίβλεψη της εργασίας.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Προϋποθέσεις δήλωσης: Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο (3ο) έτος σπουδών μπορούν να δηλώσουν το Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών τους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 ECTS (15 μαθήματα) και οι φοιτητές του τέταρτου (4ου) έτους, ότι έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών 120 ECTS (20 μαθήματα).


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean