Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

 

Εξάμηνο Α' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία / Κωδικός: 101

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία / Κωδικός: 107

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Εργασίας / Κωδικός: 214

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ποιοτικές Μέθοδοι και Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών / Κωδικός: 325

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα / Κωδικός: 601

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Β' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί [Ευρωπαϊκό Μάθημα Jean Monnet] / Κωδικός: 110

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία / Κωδικός: 216

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης / Κωδικός: 219

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πολιτική Κοινωνιολογία / Κωδικός: 336

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Η Ταξική Διάρθρωση των Σύγχρονων Κοινωνιών / Κωδικός: 501

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Γ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Κοινωνική Στατιστική / Κωδικός: 108

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Ψυχολογία / Κωδικός: 217

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Γνώσης / Κωδικός: 462

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Διακινδύνευσης και της Αβεβαιότητας / Κωδικός: 637

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Συναισθημάτων / Κωδικός: 656

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παρασκευόπουλος Δημήτρης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Δ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Διαμόρφωση και Αρχές της Νεωτερικότητας / Κωδικός: 103

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης / Κωδικός: 343

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία / Κωδικός: 397

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σέργης Νίκος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης / Κωδικός: 467

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Τέχνης / Κωδικός: 478

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Τριάντη Λατέλη Αικατερίνη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κριτική Κοινοτική Ψυχολογία / Κωδικός: 605

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

  

Κοινωνιολογία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας / Κωδικός: 645

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ποσοτικές Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστημών / Κωδικός: 650

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Αβαγιανού Αθηνά / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Καλλιτεχνικών Πρωτοποριών / Κωδικός: 652

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Τριάντη Λατέλη Αικατερίνη

  

Κοινωνιολογία της Κοινωνικής Διαφοροποίησης / Κωδικός: 657

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Γεωγραφία / Κωδικός: ΓΕΩ107

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 / Διδάσκων: Χωριανόπουλος Ιωάννης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ε' (Χειμερινό Εξάμηνο)

  

Κοινωνιολογία των Πόλεων και του Περιβάλλοντος / Κωδικός: 213

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μπακάλης Χρήστος

 

Διδακτική της Κοινωνιολογίας / Κωδικός: 477

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Κουλτούρας / Κωδικός: 506

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Η Βιοπολιτική της Κοινωνικής Αναπαραγωγής / Κωδικός: 613

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας / Κωδικός: 621

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Μορφές Οργάνωσης της Κοινωνικής Aλληλεγγύης / Κωδικός: 629

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Η Διεύρυνση της Ε.Ε στα Δυτικά Βαλκάνια και ο νέος Θεσμικός Πολιτισμός [Σεμινάριο - Ευρωπαϊκό Μάθημα Jean Monnet] / Κωδικός: 643

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Κινηματογράφου / Κωδικός: 644

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σέργης Νίκος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Έρωτας, Σεξ και Κοινωνία [Σεμινάριο] / Κωδικός: 658

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών Ι / Κωδικός: ΞΓ0005

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο ΣΤ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Ειδικά Θέματα στις Ποιοτικές Μεθόδους και στις Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 104-1

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός / Πρακτική Άσκηση / Κωδικός: 340

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκοντες: Συρμαλή Μαρία Ελένη & Παρασκευόπουλος Δημήτριος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Διεθνές Δίκαιο [Σεμινάριο - Ευρωπαϊκό Μάθημα Jean Monnet] / Κωδικός: 473

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Φύλο και Μετανάστευση [Σεμινάριο] / Κωδικός: 632

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Παιδαγωγική Ψυχολογία / Κωδικός: 642

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Νικολιδάκης Συμεών / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Φιλοσοφία στο Θεατρικό Λόγο / Κωδικός: 646

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σέργης Νίκος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πολιτισμοί, Τεχνολογία και Κοινωνική Αλλαγή / Κωδικός: 647

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη [Σεμινάριο] / Κωδικός: 660

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη

 

Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας των Συναισθημάτων [Σεμινάριο] / Κωδικός: 661

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παρασκευόπουλος Δημήτρης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ / Κωδικός: ΞΓ0003

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ζ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα [Σεμινάριο] / Κωδικός: 346-2

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Αθλητισμού / Κωδικός: 472

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παρασκευόπουλος Δημήτρης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Φασισμού [Σεμινάριο] / Κωδικός: 499

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Προσφυγικών Ροών και της Προσφυγικής Κρίσης / Κωδικός: 622

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Σύγχρονα Ερευνητικά Εργαλεία στις Κοινωνικές Επιστήμες / Κωδικός: 640

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: - / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου [Σεμινάριο - Ευρωπαϊκό Μάθημα Jean Monnet] / Κωδικός: 648

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα: Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία [Σεμινάριο] / Κωδικός: 649

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Η' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας / Κωδικός: 476

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 6 / ECTS: 12 / κάθε Διδάσκων / Διδάσκουσα / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 498

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Διαστρωμάτωση της Ελληνικής Κοινωνίας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 602

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πολιτισμός και Τοπικές Κοινωνίες / Κωδικός: 604

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μπακάλης Χρήστος

 

Το Κίνημα της Αντιψυχιατρικής και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις του Ψυχικού Πόνου [Σεμινάριο] / Κωδικός: 608

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Οικογένειας και της Οικειότητας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 623

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 631

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Οικονομικές και Κοινωνικές Θεωρήσεις των Κρίσεων στην Ελλάδα / Κωδικός: 633

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πρακτική Άσκηση στη Διδακτική της Κοινωνιολογίας / Κωδικός: 635

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Νικολιδάκης Συμεών / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κρίσεις και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στις Σύγχρονες Δημοκρατίες [Σεμινάριο] / Κωδικός: 663

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Πολιτισμικού Τραύματος / Κωδικός: 664

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παρασκευόπουλος Δημήτρης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Social Sciences: Interdisciplinary Topics / Κωδικός: 700

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Συνδιδασκαλία (διδάσκεται στην Αγγλική Γλώσσα) / Περίγραμμα Μαθήματος

 


 

  • Διατίθενται 64 μαθήματα συνολικά, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 40.

  • Σημειώνεται ότι στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται επίσης το Ανοικτό Ευρωπαϊκό Μάθημα "Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα". Το μάθημα αυτό οι φοιτητές μπορούν να το παρακολουθήσουν χωρίς να προβούν σε δήλωση του και δεν πιστώνεται με διδακτικές και πιστωτικές μονάδες. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η συμπλήρωση κατ’ ελάχιστο 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διαδικασία επιλογής φοιτητών σε σεμινάριο και κατοχύρωση της δήλωσής του

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν σεμιναριακά μαθήματα θα πρέπει να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, απευθυνόμενοι στους διδάσκοντες, κατά την διάρκεια της πρώτης διάλεξης των μαθημάτων και στις ώρες που είναι προγραμματισμένα τα σεμινάρια ή με εναλλακτικό τρόπο που υποδεικνύει ο διδάσκοντας (π.χ. δήλωση συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τον διδάσκοντα).

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων σε σεμινάριο, ισχύουν συνδυαστικά τα πιο κάτω κριτήρια:

α. Βαθμολογία σε προαπατούμενα ή συναφή με το σεμινάριο μαθήματα. Τα εν λόγω μαθήματα ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και είναι σταθερά.

β. Αριθμός σεμιναρίων που έχει ήδη δηλώσει ο φοιτητής/τρια. Προηγούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει λιγότερα από 4 σεμινάρια (κατά ελάσσονα αριθμό σεμιναρίων).

γ. Ορίζεται ποσόστωση συμμετεχόντων φοιτητών στο σεμινάριο ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους. Επί των θέσεων του σεμιναρίου ορίζεται ποσοστό συμμετοχής από φοιτητές που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο με το εξάμηνο στο οποίο ανήκει το σεμινάριο και από φοιτητές που φοιτούν σε εξάμηνα μεγαλύτερα από το εξάμηνο του σεμιναρίου. 

Διευκρινίζεται ότι η χρονική στιγμή της δήλωσης – αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο δεν επηρεάζει την τελική επιλογή.

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια είναι κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους/τις εικοσιπέντε (25).

 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Μπορούν να γίνουν το πολύ έως τρεις (3) απουσίες (συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογημένων απουσιών).

 

Οι διδάσκοντες κατατάσσουν όλους τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο οριστικοποιείται τη 2η εβδομάδα των σεμιναρίων, αξιοποιώντας όπου χρειαστεί, τους επιλαχόντες από τη σειρά κατάταξης του συνόλου των φοιτητών που αιτήθηκαν-δήλωσαν συμμετοχή. Μετά την τελική επιλογή, οι διδάσκοντες αποστέλλουν τους καταλόγους με τους επιλεγέντες φοιτητές/τριες στη Γραμματεία, η οποία κοινοποιεί τους τελικούς καταλόγους των συμμετεχόντων στα σεμινάρια.  

Διευκρινίζεται, επομένως, ότι τα σεμιναριακά μαθήματα θα εμφανίζονται ως επιλέξιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα StudentWeb μόνο μετά την ανακοίνωση του τελικού καταλόγου των επιλεγέντων φοιτητών/τριών στα σεμινάρια.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στο Ερευνητικό Σεμινάριο παρουσιάζονται οι πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, εκθέσεις προόδου των διδακτορικών διατριβών ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη δημοσιότητα, αλλά και εισηγήσεις διδασκόντων/διδασκουσών του Τμήματος Κοινωνιολογίας ώστε να αναπτυχτεί εντός του Τμήματος ένα φόρουμ για ακαδημαϊκή συζήτηση.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από το 1ο έως και το 4ο εξάμηνο  ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί ανά εξάμηνο είναι έξι (6).

Κατά τα δυο πρώτα έτη σπουδών, δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου από αυτό που διανύει ο φοιτητής.

Από το 5ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και επτά (7) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα δύο (2) από τα επτά (7) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων. Κατά το 8ο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων.

Φοιτητές που φοιτούν πέραν του 8ου εξαμήνου σπουδών έχουν τη δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή (αρ. συνεδρ. Γενικής Συνέλευσης 18/06-07-2011) τίθεται σε ισχύ από το ακαδ. έτος 2012-2013 για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ανεξαρτήτως τους έτους εγγραφής.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επικαιροποίηση και διευκρίνιση θέματος 4.5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 43/12.09.2003

Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα που προσφέρουν τα άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών πλην των μαθημάτων της ξένης γλώσσας. Επίσης, οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν στο σύνολο των μαθημάτων για το πτυχίο τους μέχρι και τέσσερα μαθήματα συνολικά από άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Τα μαθήματα των άλλων τμημάτων λογίζονται ως υποχρεωτικά επιλογής.

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δυνατότητα δήλωσης του Υποχρεωτικού κατ’ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476  έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας 7,00 συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης στο 7ο εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή φοιτητή/φοιτήτριας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 7,00 εναποτίθεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος που αναλαμβάνει την επίβλεψη της εργασίας.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Προϋποθέσεις δήλωσης: Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο (3ο) έτος σπουδών μπορούν να δηλώσουν το Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών τους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 ECTS (15 μαθήματα) και οι φοιτητές του τέταρτου (4ου) έτους, ότι έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών 120 ECTS (20 μαθήματα).


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com