Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017

 

Εξάμηνο Α' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Κωδικός: 101 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρία Μαρκαντωνάτου / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Πολιτικού Συστήματος Ι

Κωδικός: 105 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ζώρας Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία

Κωδικός: 107 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκοντες:  Μαραγκουδάκης Μανούσος & Χτούρης Σωτήρης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Αστικών Χώρων

Κωδικός: 213 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης & Μπακάλης Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ποιοτικές Μέθοδοι και Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών

Κωδικός: 325 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος

 

Θεωρία του Πολιτισμού Ι

Κωδικός: ΠΟΛ-201 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μπακάλης Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Β' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Στατιστική Ι

Κωδικός: 108 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ρόντος Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Κωδικός: 110 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης

Κωδικός: 343 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κωδικός: 467 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Η Ταξική Διάρθρωση των Σύγχρονων Κοινωνιών

Κωδικός: 501 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Θεωρία του Πολιτισμού ΙΙ

Κωδικός: ΠΟΛ-202 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μπακάλης Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Γ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Κωδικός: 102 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Εργασίας

Κωδικός: 214 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων

Κωδικός: 215 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνική Ψυχολογία Ι

Κωδικός: 217 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνία της Πληροφορίας

Κωδικός: 465 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Δ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Διαμόρφωση και Αρχές της Νεωτερικότητας

Κωδικός: 103 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Φάκελος Μαθήματος

 

Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία

Κωδικός: 216 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων:  Ναγόπουλος Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης

Κωδικός: 219 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος. Θεωρία και Πεδία Έρευνας

Κωδικός: 328 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης & Μπακάλης Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Πολιτική Κοινωνιολογία

Κωδικός: 336 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ

Κωδικός: 350-1 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Επαγγελμάτων

Κωδικός: 502 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ε' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Κοινωνία και Πολιτισμός

Κωδικός: 111 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μπακάλης Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνική Πολιτική

Κωδικός: 218 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό Εμπειρικών Ερευνών [Σεμινάριο]

Κωδικός: 220 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Κάλλας Ιωάννης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνία, Κοινότητα & Υγεία [Σεμινάριο]

Κωδικός: 327 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ΄Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου

Κωδικός: 335 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ζητήματα Κοινωνικής και Οικονομικής Συνοχής του Ευρωπαϊκού Χώρου [Σεμινάριο]

Κωδικός: 339 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο

Κωδικός: 345 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Γνώσης [Σεμινάριο]

Κωδικός: 462 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος

 

Περιφερειακή Κοινωνική Ανάλυση

Κωδικός: 500 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ρόντος Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών Ι

Κωδικός: ΞΓ0005 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο ΣΤ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Ειδικά Θέματα στις Ποιοτικές Μεθόδους και στις Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 104-1 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός / Πρακτική Άσκηση

Κωδικός: 340 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης & Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία

Κωδικός: 342 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Δικτύων, Θεραπευτικές Κοινότητες και Κλινική Κοινωνιολογία [Σεμινάριο]

Κωδικός: 344 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης & Μπακάλης Χρήστος / Φάκελος Μαθήματος

 

Πολιτικές Ιδεολογίες και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση [Σεμινάριο]

Κωδικός: 353 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Πολιτικού Συστήματος ΙΙ [Σεμινάριο]

Κωδικός: 354 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ζώρας Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκές Προσεγγίσεις για την Παρέκκλιση και τον Κοινωνικό Έλεγχο [Σεμινάριο]

Κωδικός: 385 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 504 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ

Κωδικός: ΞΓ0003 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ζ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα [Σεμινάριο]

Κωδικός: 346-2  / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Κράτους και των Διεθνών Οργανισμών

Κωδικός: 348 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Φάκελος Μαθήματος

 

Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Κωδικός: 349-2 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6   

Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Δικαίου

Κωδικός: 469 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ζώρας Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Διεθνές Δίκαιο [Σεμινάριο]

Κωδικός: 473 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Προετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας

Κωδικός: 476-1 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

κάθε Διδάσκων / Διδάσκουσα

 

Διδακτική της Κοινωνιολογίας

Κωδικός: 477 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνικές Ανισότητες [Σεμινάριο]

Κωδικός: 480 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ένταξη και Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 481 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 498 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκοντες: Μαραγκουδάκης Μανούσος & Ναγόπουλος Νικόλαος / Φάκελος Μαθήματος

 

Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

Κωδικός: ΟΙ-402 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν (Διατμηματικό Μάθημα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μπέλλας Χριστόδουλος / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Η' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Κοινωνική Ταυτότητα στη Μετανεωτερική Κοινωνία [Σεμινάριο]

Κωδικός: 341 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Φάκελος Μαθήματος

 

Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)

Κωδικός: 476 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

κάθε Διδάσκων / Διδάσκουσα

 

Κοινωνιολογία της Τέχνης [Σεμινάριο]

Κωδικός: 478 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Χτούρης Σωτήρης / Φάκελος Μαθήματος

 

Εφαρμογές Κοινωνικής Ψυχολογίας [Σεμινάριο]

Κωδικός: 479 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Η Μικροκοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής [Σεμινάριο]

Κωδικός: 482 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος

 

Θεσμικό Πλαίσιο και Λειτουργία των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα [Σεμινάριο]

Κωδικός: 486 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ζώρας Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας [Σεμινάριο]

Κωδικός 491 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Φάκελος Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Φασισμού [Σεμινάριο]

Κωδικός: 499 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

Κωδικός: 505 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Παπάνης Ευστράτιος / Φάκελος Μαθήματος

 

Η Πολιτική Θρησκεία στην Ελλάδα

Κωδικός: 506 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Φάκελος Μαθήματος

 

Η Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης

Κωδικός: Φ-472 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκουσα: Ιακώβου Βασιλική / Φάκελος Μαθήματος

 

Ανενεργά Μαθήματα

 

Κοινωνική Δημογραφία Ι (ανενεργό)

Κωδικός: 221 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ρόντος Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Μικροκοινωνιολογία - Θεωρία και Ερευνητικές Προσεγγίσεις (ανενεργό)

Κωδικός: 326 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Φάκελος Μαθήματος

 

Συλλογική Δράση και Διαμεσολάβηση Συμφερόντων [Σεμινάριο] (ανενεργό)

Κωδικός: 352 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Φάκελος Μαθήματος

 

Πολιτισμός και Κοινωνική Δομή [Σεμινάριο] (ανενεργό)

Κωδικός: 468 / Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Διδάσκων: - / Φάκελος Μαθήματος

 


 

Σημειώνεται ότι στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται επίσης το Ανοικτό Ευρωπαϊκό Μάθημα "Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα". Το μάθημα αυτό οι φοιτητές μπορούν να το παρακολουθήσουν χωρίς να προβούν σε δήλωση του και δεν πιστώνεται με διδακτικές και πιστωτικές μονάδες. 

 

Παρατηρήσεις - Διευκρινίσεις

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το ΥΕ μάθημα «Προετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας», με Κωδικό 476-1 του 7ου εξαμήνου  είναι προαπαιτούμενο για την ανάληψη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, δηλαδή για τη Δήλωση του μαθήματος «Έρευνα και Συγγραφή [Πτυχιακή Εργασία]» με κωδικό 476 του 8ου εξαμήνου.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Έτος εγγραφής 2015-16 και 2014-15

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2013-14

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ (38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων και 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2012-13, 2011-2012 και 2010-2011.

Η επιτυχία στα 19 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ (38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων και 240 πιστωτικών μονάδων –ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2009-2010.

Η επιτυχία στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ (38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

Η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων.

 

Έτος εγγραφής 2006-2007, 2007-8 και 2008-2009

Η επιτυχία στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η συγκέντρωση  τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

Έτος εγγραφής 2004-2005 και 2005-2006:

Η επιτυχία σε τουλάχιστον 20 υποχρεωτικά μαθήματα.

Η συγκέντρωση  τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 3 (τριών) σεμιναρίων

 

Έτος εγγραφής πριν το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005:

Η επιτυχία σε τουλάχιστον 19 υποχρεωτικά μαθήματα.

Η συγκέντρωση τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διαδικασία επιλογής φοιτητών σε σεμινάριο και κατοχύρωση της δήλωσής του

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν σεμιναριακά μαθήματα θα πρέπει να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, απευθυνόμενοι στους διδάσκοντες, κατά την διάρκεια της πρώτης διάλεξης των μαθημάτων και στις ώρες που είναι προγραμματισμένα τα σεμινάρια ή με εναλλακτικό τρόπο που υποδεικνύει ο διδάσκοντας (π.χ. δήλωση συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τον διδάσκοντα).

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων σε σεμινάριο, ισχύουν συνδυαστικά τα πιο κάτω κριτήρια:

α. Βαθμολογία σε προαπατούμενα ή συναφή με το σεμινάριο μαθήματα. Τα εν λόγω μαθήματα ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και είναι σταθερά.

β. Αριθμός σεμιναρίων που έχει ήδη δηλώσει ο φοιτητής/τρια. Προηγούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει λιγότερα από 4 σεμινάρια (κατά ελάσσονα αριθμό σεμιναρίων).

γ. Ορίζεται ποσόστωση συμμετεχόντων φοιτητών στο σεμινάριο ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους. Επί των θέσεων του σεμιναρίου ορίζεται ποσοστό συμμετοχής από φοιτητές που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο με το εξάμηνο στο οποίο ανήκει το σεμινάριο και από φοιτητές που φοιτούν σε εξάμηνα μεγαλύτερα από το εξάμηνο του σεμιναρίου. 

Διευκρινίζεται ότι η χρονική στιγμή της δήλωσης – αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο δεν επηρεάζει την τελική επιλογή.

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια είναι κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους/τις εικοσιπέντε (25).

 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Μπορούν να γίνουν το πολύ έως τρεις (3) απουσίες (συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογημένων απουσιών).

 

Οι διδάσκοντες κατατάσσουν όλους τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο οριστικοποιείται τη 2η εβδομάδα των σεμιναρίων, αξιοποιώντας όπου χρειαστεί, τους επιλαχόντες από τη σειρά κατάταξης του συνόλου των φοιτητών που αιτήθηκαν-δήλωσαν συμμετοχή. Μετά την τελική επιλογή, οι διδάσκοντες αποστέλλουν τους καταλόγους με τους επιλεγέντες φοιτητές/τριες στη Γραμματεία, η οποία κοινοποιεί τους τελικούς καταλόγους των συμμετεχόντων στα σεμινάρια.  

Διευκρινίζεται, επομένως, ότι τα σεμιναριακά μαθήματα θα εμφανίζονται ως επιλέξιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα StudentWeb μόνο μετά την ανακοίνωση του τελικού καταλόγου των επιλεγέντων φοιτητών/τριών στα σεμινάρια.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στο Ερευνητικό Σεμινάριο παρουσιάζονται οι πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, εκθέσεις προόδου των διδακτορικών διατριβών ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη δημοσιότητα, αλλά και εισηγήσεις διδασκόντων/διδασκουσών του Τμήματος Κοινωνιολογίας ώστε να αναπτυχτεί εντός του Τμήματος ένα φόρουμ για ακαδημαϊκή συζήτηση.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από το 1ο έως και το 4ο εξάμηνο  ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί ανά εξάμηνο είναι έξι (6).

Κατά τα δυο πρώτα έτη σπουδών, δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου από αυτό που διανύει ο φοιτητής.

Από το 5ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και επτά (7) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα δύο (2) από τα επτά (7) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων. Κατά το 8ο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων.

Φοιτητές που φοιτούν πέραν του 8ου εξαμήνου σπουδών έχουν τη δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή (αρ. συνεδρ. Γενικής Συνέλευσης 18/06-07-2011) τίθεται σε ισχύ από το ακαδ. έτος 2012-2013 για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ανεξαρτήτως τους έτους εγγραφής.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επικαιροποίηση και διευκρίνιση θέματος 4.5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 43/12.09.2003

Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα που προσφέρουν τα άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών πλην των μαθημάτων της ξένης γλώσσας. Επίσης, οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν στο σύνολο των μαθημάτων για το πτυχίο τους μέχρι και τέσσερα μαθήματα συνολικά από άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Τα μαθήματα των άλλων τμημάτων λογίζονται ως υποχρεωτικά επιλογής.

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δυνατότητα δήλωσης του Υποχρεωτικού κατ’ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476  έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας 7,00 συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης στο 7ο εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή φοιτητή/φοιτήτριας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 7,00 εναποτίθεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος που αναλαμβάνει την επίβλεψη της εργασίας.

Προαπαιτούμενο για τη δήλωση του Υποχρεωτικού κατ’ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος του 7ου εξαμήνου «Προετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας» με κωδικό 476-1.

Διευκρινίζεται ότι, φοιτητές/τριες επί πτυχίω (που βρίσκονται δηλαδή χρονολογικά στο 9ο εξάμηνο και άνω) μπορούν να δηλώσουν και να ολοκληρώσουν το μάθημα «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476 και στο χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους (με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει στο προαπαιτούμενο «Προετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας»).

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Προϋποθέσεις δήλωσης: Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο (3ο) έτος σπουδών μπορούν να δηλώσουν το Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών τους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 ECTS (15 μαθήματα) και οι φοιτητές του τέταρτου (4ου) έτους, ότι έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών 120 ECTS (20 μαθήματα).


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean