Πρόεδρος Τμήματος

 

 

 

Μαραγκουδάκης Μανούσος

Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Κοινωνιολογία

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36557, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τρίτη 15:00 - 16:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

 

 

 

Γεωργούλας Ευστράτιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Εγκληματολογία με Έμφαση στη Νεότητα και τον Ελεύθερο Χρόνο

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36519, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Πέμπτη 11:00 - 12:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Καθηγητές

 

 

 

Αλεξίου Αθανάσιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνική Αναπαραγωγή

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36515, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τετάρτη 11:00 - 12:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Γρηγορίου Παναγιώτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Γραφείο: Κτίριο "Περιβάλλοντος" (Ξενία Β') στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36521, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη κατόπιν συνεννόησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Ζήση Αναστασία

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινότητα και Ψυχική Υγεία

Γραφείο: Κτίριο "Περιβάλλοντος" (Ξενία Β') στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36516, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: [εκπαιδευτική άδεια]

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Κάλλας Ιωάννης

Γνωστικό Αντικείμενο: Μέθοδοι και Πληροφορικές Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36559, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τετάρτη 12:00 - 15:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Ναγόπουλος Νικόλαος

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Γνώσης

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36523, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τετάρτη 14:00 - 15:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Ρόντος Κώστας, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Δημογραφία και Στατιστική

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36517, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τετάρτη 12:00 - 14:00 και κατόπιν συνεννόησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Τσομπάνογλου Γιώργος

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εργασίας – Απασχόλησης και Καινοτομιών στην Εργασία

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36518, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τετάρτη 18:00 - 20:00 και κάθε Πέμπτη 12:00 - 13:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Χτούρης Σωτήρης

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία των Αστικών Χώρων

Γραφείο: Κτίριο "Περιβάλλοντος" (Ξενία Β') στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36524, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τετάρτη 11:00 - 12:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Ψημίτης Μιχάλης, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία με Έμφαση στη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήματα

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36514, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τετάρτη 11:30 - 14:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

 

 

 

Γιαβρίμης Παναγιώτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36554, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τρίτη 14:00 - 15:00 και κατόπιν συνεννόησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Σαββάκης Μάνος

Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροκοινωνιολογία & Ποιοτικές Μέθοδοι

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36556, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τετάρτη 14:00 - 15:00, κάθε Πέμπτη 12:00 - 13:00 και κατόπιν συνεννόησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές

 

 

 

Παπάνης Ευστράτιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Μέθοδοι της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36520, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Δευτέρα 12:00 - 15:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Επίκουροι Καθηγητές

 

 

 

Μαρκαντωνάτου Μαρία

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Κοινωνιολογία

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36510, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τρίτη 13:00 - 15:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Παρσάνογλου Δημήτρης

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία με Έμφαση στη Μετανάστευση 

Γραφείο: -

Τηλ.: -, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τετάρτη 12:00-13:00, Πέμπτη 10:00-11:00 και κατόπιν συνεννόησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Συρμαλή Μαρία Ελένη

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36546, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Παρασκευή 15:00 - 17:00 και κατόπιν συνεννόησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Καθηγητές με το Π.Δ. 407/80

 

 

 

Μπαλτάς Παύλος

Γνωστικό Αντικείμενο: Εξόρυξη και Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων

Γραφείο: -

Τηλ.: - , Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Παρασκευή 15:00 - 18:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Ομότιμοι Καθηγητές

 

 

 

Ζώρας Κώστας

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Κοινωνιολογική Θεωρία, Κοινωνιολογία των Θεσμών

Γραφείο: Κτίριο "Περιβάλλοντος" (Ξενία Β') στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36512, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις πρωϊνές ώρες

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

 

 

 

Μπακάλης Χρήστος

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και Πολιτισμικά Δίκτυα

Γραφείο: Κτίριο "Περιβάλλοντος" (Ξενία Α') στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36555, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:00 - 14:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 Ε.Ε.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

 

 

 

Νικολαρέα Αικατερίνη

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική γλώσσα για τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Γραφείο: Κτίριο "Γεωγραφίας" στον 2ο όροφο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36438, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Δευτέρα 16:00 - 18:00, Τετάρτη 14:00 - 16:00 και κατόπιν συνεννόησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

 

 

 

Κουρούτζας Χρήστος

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνία και Βιοπολιτική

Γραφείο: Κτίριο "Περιβάλλοντος" (Ξενία Α') στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36535, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τρίτη 12:00- 15:00 και κατόπιν συνεννόησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Ξυπολυτάς Νικόλαος

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία με Έμφαση στη Μετανάστευση

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36553, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Παρασκευή 13:00 - 15:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Παρασκευόπουλος Δημήτριος

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία των ΜΜΕ με Έμφαση στον Αθλητισμό

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στον 2ο όροφο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36545, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Τρίτη 18:00 - 21:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Πουλημάς Μιχάλης

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Διαστρωμάτωση και Κοινωνικές Ανισότητες

Γραφείο: Κτίριο "Επιστημών της Θάλασσας" στο ισόγειο, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132 Μυτιλήνη

Τηλ.: (+30) 22510 36515, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Συνεργασίας: κάθε Δευτέρα 16:00 - 18:00 και κάθε Παρασκευή 13:00 - 16:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com