Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: http://webmail.aegean.gr/

Τηλεφωνικός Κατάλογος: http://www.aegean.gr/directory

Αναζήτηση Διευθύνσεων: http://www.chios.aegean.gr/ldapsearch/

Αλλαγή Κρυφού Κωδικού Πρόσβασης (Password): http://password.aegean.gr

Έλεγχος Ορθότητας Κρυφού Κωδικού Πρόσβασης (Password): https://checkpassword.aegean.gr/

 

Ηλεκτρονική Αίτηση για την Έκδοση της Νέας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: Πληροφορίες

Παραλαβή των στοιχείων πρόσβασης (username & password) των πρωτοετών φοιτητών: https://ype.aegean.gr/setyourpass/

Διδάσκοντες: ClassWeb: https://classweb.aegean.gr/

Διδάσκοντες: Οδηγίες για το ClassWeb

Φοιτητές: StudentsWeb: https://studentweb.aegean.gr/

Φοιτητές: Οδηγίες για το StudentsWeb

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Open eClass (Course Management System): https://eclass.aegean.gr/

Πρόσβαση στο Λογισμικό SPSS: http://helpdesk.chios.aegean.gr/el/item/48-spss-online.html 

 

Κεντρική Σελίδα Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.aegean.gr/

Βιβλιοθήκη: http://www.lib.aegean.gr/

Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: https://studies.aegean.gr/

Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών: http://ype.aegean.gr/

Erasmus+: http://erasmus.aegean.gr/

Γραφείο Διασύνδεσης: http://career.aegean.gr/

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας: https://modip.aegean.gr/

Επιτροπή Ερευνών: http://www.ru.aegean.gr/

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.: Επιτροπή Ερευνών: http://edap.aegean.gr/


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com