Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022

 

Εξάμηνο Α' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία / Κωδικός: 101

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών / Κωδικός: 102

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία / Κωδικός: 107

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκοντες: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ποιοτικές Μέθοδοι και Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών / Κωδικός: 325

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα / Κωδικός: 601

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Β' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Στατιστική Ι / Κωδικός: 108

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ρόντος Κώστας / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί [Ευρωπαϊκό Μάθημα Jean Monnet] / Κωδικός: 110

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 4 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης / Κωδικός: 219

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πολιτική Κοινωνιολογία / Κωδικός: 336

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Η Ταξική Διάρθρωση των Σύγχρονων Κοινωνιών / Κωδικός: 501

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Γ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Κοινωνιολογία της Εργασίας / Κωδικός: 214

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων / Κωδικός: 215

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Ψυχολογία / Κωδικός: 217

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης / Κωδικός: 343

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Γνώσης / Κωδικός: 462

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ναγόπουλος Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Δ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Διαμόρφωση και Αρχές της Νεωτερικότητας / Κωδικός: 103

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία / Κωδικός: 216

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων:  Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Ταυτότητα στη Μετανεωτερική Κοινωνία / Κωδικός: 341

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ψημίτης Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία / Κωδικός: 397

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σέργης Νίκος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης / Κωδικός: 467

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γιαβρίμης Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Τέχνης / Κωδικός: 478

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ορφανός Προκόπης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κριτική Κοινοτική Ψυχολογία / Κωδικός: 605

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον Αθλητισμό / Κωδικός: 618

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παρασκευόπουλος Δημήτριος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνία της Διακινδύνευσης / Κωδικός: 637

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Γεωγραφία / Κωδικός: ΓΕΩ107

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 / Διδάσκων: Χωριανόπουλος Ιωάννης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ε' (Χειμερινό Εξάμηνο)

  

Κοινωνία, Κοινότητα και Υγεία [Σεμινάριο] / Κωδικός: 327

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκοντες: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Διδακτική της Κοινωνιολογίας / Κωδικός: 477

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Συνδιδασκαλία από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ένταξη και Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 481

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Τσομπάνογλου Γιώργος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 498

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκοντες: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Η Βιοπολιτική της Κοινωνικής Αναπαραγωγής / Κωδικός: 613

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και Κοινωνικοοικονομικές Κρίσεις: Η Περίπτωση της Ελλάδας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 616

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνικά Προβλήματα / Κωδικός: 625

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Μορφές Οργάνωσης της Κοινωνικής Aλληλεγγύης / Κωδικός: 629

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών Ι / Κωδικός: ΞΓ0005

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Θεωρία του Πολιτισμού Ι / Κωδικός: ΠΟΛ201

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Χατζηγεωργίου Τριάδα / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο ΣΤ' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Ειδικά Θέματα στις Ποιοτικές Μεθόδους και στις Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 104-1

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Σαββάκης Μάνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνική Δημογραφία / Κωδικός: 221

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μπαλτάς Παύλος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός / Πρακτική Άσκηση / Κωδικός: 340

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσες: Ζήση Αναστασία & Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πολιτικές Ιδεολογίες και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση [Σεμινάριο - Ευρωπαϊκό Μάθημα Jean Monnet] / Κωδικός: 353

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Αθλητισμού [Σεμινάριο] / Κωδικός: 472

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παρασκευόπουλος Δημήτριος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εφαρμογές Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης στον Ελληνικό Χώρο [Σεμινάριο]  / Κωδικός: 620

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Κοινωνικών Προβλημάτων στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία [Σεμινάριο] / Κωδικός: 627

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν/ Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Κουρούτζας Χρήστος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός / Κωδικός: 628

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Μετανάστευση και Επισφάλεια [Σεμινάριο] / Κωδικός: 632

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Αγγλική Ορολογία των Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ / Κωδικός: ΞΓ0003

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Νικολαρέα Αικατερίνη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Θεωρία του Πολιτισμού ΙΙ / Κωδικός: ΠΟΛ202

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Χατζηγεωργίου Τριάδα / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Ζ' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Διεθνές Δίκαιο [Σεμινάριο - Ευρωπαϊκό Μάθημα Jean Monnet] / Κωδικός: 473

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γρηγορίου Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία του Φασισμού [Σεμινάριο] / Κωδικός: 499

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Θεσμικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας / Κωδικός: 615

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πρακτική Άσκηση στη Διδακτική της Κοινωνιολογίας / Κωδικός: 635

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κρίσεις και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στις Σύγχρονες Δημοκρατίες [Σεμινάριο] / Κωδικός: 638

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκοντες: Μαρκαντωνάτου Μαρία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

ΜΜΕ, Αθλητισμός και Ηθικοί Πανικοί στην Ελληνική Κοινωνία [Σεμινάριο] / Κωδικός: 639

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Παρασκευόπουλος Δημήτριος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Σύγχρονα Ερευνητικά Εργαλεία στις Κοινωνικές Επιστήμες / Κωδικός: 640

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: - / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Κριτικής Εγκληματολογίας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 641

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Γεωργούλας Ευστράτιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Φύλο και Σεξ στην Προνεοτερική Ευρώπη / Κωδικός: Ι-238

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πλακωτός Γιώργος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Η' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας / Κωδικός: 476

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 6 / ECTS: 12 / κάθε Διδάσκων / Διδάσκουσα / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνικές Ανισότητες και Συνθήκες Ζωής [Σεμινάριο] / Κωδικός: 480

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογία της Κουλτούρας και της Πολιτικής Θρησκείας / Κωδικός: 506

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Μαραγκουδάκης Μανούσος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Διαστρωμάτωση της Ελληνικής Κοινωνίας [Σεμινάριο] / Κωδικός: 602

Είδος: Υποχρεωτικό κατ' Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Το Κίνημα της Αντιψυχιατρικής και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις του Ψυχικού Πόνου [Σεμινάριο] / Κωδικός: 608

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις των Προσφυγικών Ροών και της Προσφυγικής Κρίσης / Κωδικός: 622

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Ξυπολυτάς Νικόλαος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Οικονομικές και Κοινωνικές Θεωρήσεις των Κρίσεων στην Ελλάδα / Κωδικός: 633

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκουσα: Συρμαλή Μαρία Ελένη / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Πρακτική Άσκηση στη Διδακτική της Κοινωνιολογίας / Κωδικός: 635

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Τσουκαρέλλης Παναγιώτης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία / Κωδικός: Φ-471

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 / Διδάσκων: Ιακώβου Βασιλική / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Social Sciences: Interdisciplinary Topics / Κωδικός: 700

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 6 / Διδάσκων: Συνδιδασκαλία (διδάσκεται στην Αγγλική Γλώσσα) / Περίγραμμα Μαθήματος

 


 

  • Διατίθενται 64 μαθήματα συνολικά, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 40.

  • Σημειώνεται ότι στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται επίσης το Ανοικτό Ευρωπαϊκό Μάθημα "Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα". Το μάθημα αυτό οι φοιτητές μπορούν να το παρακολουθήσουν χωρίς να προβούν σε δήλωση του και δεν πιστώνεται με διδακτικές και πιστωτικές μονάδες. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.

Η συμπλήρωση κατ’ ελάχιστο 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS.

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διαδικασία επιλογής φοιτητών σε σεμινάριο και κατοχύρωση της δήλωσής του

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν σεμιναριακά μαθήματα θα πρέπει να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, απευθυνόμενοι στους διδάσκοντες, κατά την διάρκεια της πρώτης διάλεξης των μαθημάτων και στις ώρες που είναι προγραμματισμένα τα σεμινάρια ή με εναλλακτικό τρόπο που υποδεικνύει ο διδάσκοντας (π.χ. δήλωση συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τον διδάσκοντα).

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων σε σεμινάριο, ισχύουν συνδυαστικά τα πιο κάτω κριτήρια:

α. Βαθμολογία σε προαπατούμενα ή συναφή με το σεμινάριο μαθήματα. Τα εν λόγω μαθήματα ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και είναι σταθερά.

β. Αριθμός σεμιναρίων που έχει ήδη δηλώσει ο φοιτητής/τρια. Προηγούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει λιγότερα από 4 σεμινάρια (κατά ελάσσονα αριθμό σεμιναρίων).

γ. Ορίζεται ποσόστωση συμμετεχόντων φοιτητών στο σεμινάριο ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους. Επί των θέσεων του σεμιναρίου ορίζεται ποσοστό συμμετοχής από φοιτητές που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο με το εξάμηνο στο οποίο ανήκει το σεμινάριο και από φοιτητές που φοιτούν σε εξάμηνα μεγαλύτερα από το εξάμηνο του σεμιναρίου. 

Διευκρινίζεται ότι η χρονική στιγμή της δήλωσης – αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο δεν επηρεάζει την τελική επιλογή.

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια είναι κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους/τις εικοσιπέντε (25).

 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Μπορούν να γίνουν το πολύ έως τρεις (3) απουσίες (συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογημένων απουσιών).

 

Οι διδάσκοντες κατατάσσουν όλους τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο οριστικοποιείται τη 2η εβδομάδα των σεμιναρίων, αξιοποιώντας όπου χρειαστεί, τους επιλαχόντες από τη σειρά κατάταξης του συνόλου των φοιτητών που αιτήθηκαν-δήλωσαν συμμετοχή. Μετά την τελική επιλογή, οι διδάσκοντες αποστέλλουν τους καταλόγους με τους επιλεγέντες φοιτητές/τριες στη Γραμματεία, η οποία κοινοποιεί τους τελικούς καταλόγους των συμμετεχόντων στα σεμινάρια.  

Διευκρινίζεται, επομένως, ότι τα σεμιναριακά μαθήματα θα εμφανίζονται ως επιλέξιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα StudentWeb μόνο μετά την ανακοίνωση του τελικού καταλόγου των επιλεγέντων φοιτητών/τριών στα σεμινάρια.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στο Ερευνητικό Σεμινάριο παρουσιάζονται οι πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, εκθέσεις προόδου των διδακτορικών διατριβών ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη δημοσιότητα, αλλά και εισηγήσεις διδασκόντων/διδασκουσών του Τμήματος Κοινωνιολογίας ώστε να αναπτυχτεί εντός του Τμήματος ένα φόρουμ για ακαδημαϊκή συζήτηση.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από το 1ο έως και το 4ο εξάμηνο  ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί ανά εξάμηνο είναι έξι (6).

Κατά τα δυο πρώτα έτη σπουδών, δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου από αυτό που διανύει ο φοιτητής.

Από το 5ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και επτά (7) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα δύο (2) από τα επτά (7) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων. Κατά το 8ο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων.

Φοιτητές που φοιτούν πέραν του 8ου εξαμήνου σπουδών έχουν τη δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή (αρ. συνεδρ. Γενικής Συνέλευσης 18/06-07-2011) τίθεται σε ισχύ από το ακαδ. έτος 2012-2013 για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ανεξαρτήτως τους έτους εγγραφής.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επικαιροποίηση και διευκρίνιση θέματος 4.5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 43/12.09.2003

Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα που προσφέρουν τα άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών πλην των μαθημάτων της ξένης γλώσσας. Επίσης, οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν στο σύνολο των μαθημάτων για το πτυχίο τους μέχρι και τέσσερα μαθήματα συνολικά από άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Τα μαθήματα των άλλων τμημάτων λογίζονται ως υποχρεωτικά επιλογής.

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δυνατότητα δήλωσης του Υποχρεωτικού κατ’ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476  έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας 7,00 συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης στο 7ο εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή φοιτητή/φοιτήτριας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 7,00 εναποτίθεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος που αναλαμβάνει την επίβλεψη της εργασίας.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Προϋποθέσεις δήλωσης: Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο (3ο) έτος σπουδών μπορούν να δηλώσουν το Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών τους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 ECTS (15 μαθήματα) και οι φοιτητές του τέταρτου (4ου) έτους, ότι έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών 120 ECTS (20 μαθήματα).


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com