Διευθυντής του Δ.Μ.Π.Σ.: Ζήση Αναστασία

 

Μέλη Της Ε.Π.Σ.:

Μέλη Πανεπιστήμιου Αιγίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας:

Αλεξίου Αθανάσιος, Γρηγορίου Παναγιώτης, Ζήση Αναστασία, Κουρούτζας Χρήστος και Πουλημάς Μιχάλης.

Μελή ΠΔΜ, Τμήμα Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

Βασιλείου Κωνσταντίνος, Ζιώγας Ιωάννης και Μπούζας Βασίλης.

 

Για να ενημερώνεστε σχετικά με ό,τι νεότερο υπάρχει για το Μ.Π.Σ. σχετικά με το Πρόγραμμα Μαθημάτων, τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.τ.λ. παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την σελίδα "Νέα - Ανακοινώσεις" του Τμήματος.

 

 Φ.Ε.Κ. Επανίδρυσης / Κανονισμός Λειτουργίας / Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης Επανίδρυσης / Σύμβουλοι Σπουδών / Ώρες Γραφείου Συμβούλων Σπουδών / Προϋπολογισμοί

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι και πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ή, κατά περίπτωση, στην αγγλική. Συγκεκριμένα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επισκεπτών καθηγητών, μπορούν να διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

Εξάμηνο Α' (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη: Βασικές Έννοιες και Αρχές / Κωδικός: 100

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκοντες: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα ΜαθήματοςΘεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας: Σχεδιασμός, Μέθοδοι και Ανάλυση / Κωδικός: 200

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Παρεμβατική και Βιωματική Τέχνη στο Σύγχρονο Κοινωνικό Περιβάλλον / Κωδικός: 300-1

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκων: Μπούζας Βασίλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κριτικές Αναγνώσεις στην Κοινωνιολογία της Τέχνης και στην Αισθητική Θεωρία / Κωδικός: 400

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκων: Βασιλείου Κωνσταντίνος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Β' (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική Ένταξη / Κωδικός: 500

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκουσα: Αλεξίου Αθανάσιος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Κριτική Ψυχική Υγεία και Τέχνη / Κωδικός: 600-1

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκων: Ζήση Αναστασία / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Τέχνη και Δημιουργικές Κοινότητες / Κωδικός: 700

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκοντες: Ζιώγας Γιάννης και Καλαμαράς Φίλιππος / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Δράση της Κοινωνιολογίας και της Τέχνης για την Κοινωνική Αλλαγή: Συλλογικότητες, Ενδυνάμωση, Συνηγορία, Συμβουλευτική / Κωδικός: 800

Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 / Διδάσκοντες: Ζήση Αναστασία, Κουρούτζας Χρήστος και Πουλημάς Μιχάλης / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Εξάμηνο Γ'

 

Έρευνα Πεδίου και Πρακτικά Προγράμματα με Ιδιαίτερη Έμφαση στα Αστικά Σημεία Σύγκρουσης / Κωδικός: 900

Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 ECTS / Περίγραμμα Μαθήματος

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία / Κωδικός: 1000

Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 20 ECTS

 

Επικοινωνία:

Τηλ.: (+30) 22510 36504, (+30) 22510 36525

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com