Με την έναρξη λειτουργίας του, το Τμήμα Κοινωνιολογίας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στους κλάδους των Κοινωνικών Επιστημών, όπως για παράδειγμα η εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, η χρήση του Διαδικτύου, κ.λ.π., ερευνώντας και αναλύοντας ταυτόχρονα τα νέα κοινωνικά ζητήματα, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την καθημερινή χρήση της τεχνολογίας.

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας λειτουργεί Kέντρο Η/Υ (Eργαστήριο), το οποίο είναι στην ελεύθερη χρήση των φοιτητών του Τμήματος, και επιπλέον έχει στόχο την τεχνολογική υποστήριξη στους παρακάτω τομείς δράσης του:

 

α. το διδακτικό και ερευνητικό έργο,

β. την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων,

γ. την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, και

δ. την εν γένει λειτουργία του Τμήματος.Το Εργαστήριο Η/Υ βρίσκεται στο κτίριο "Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας" (Λόφος Ξενία) στον 2ο όροφο αίθουσα Β.04. Αποτελείται από 32 σταθμούς εργασίας (για εκπαιδευόμενους) και 3 σταθμούς εργασίας (για εκπαιδευτές).

 


 

Το Εργαστήριο Η/Υ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών στα πλαίσια του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση").

 


 

Οι χρήστες των υλικών Πληροφορικής του Τμήματος Κοινωνιολογίας και των λογαριασμών πρόσβασης στο δίκτυο Η/Υ του Πανεπιστημίου Αιγαίου οφείλουν να είναι ενήμεροι για τον Κανονισμό Λειτουργίας των Εργαστηρίων Πληροφορικής.


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com