Το Πρόγραμμα Erasmus+

To Erasmus+ αποτελεί ένα απο τα πιο γνωστά ευρωπαϊκά προγράμματα για την προώθηση της κινητικότητας φοιτητών/τριών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε ακαδημαϊκά ιδρύματα-εταίρους και φορείς υποδοχής στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αποτελεί έναν απο τους βασικούς πυλώνες εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου μας με σκοπό την έρευνα και την ακαδημαϊκή συνεργασία.

Κινητικότητα φοιτητών/τριών

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε εισερχόμενους/εξερχόμενους φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς/ες, μεταπτυχιακούς/ες, υποψήφιους/ες διδάκτορες/ρισσες) να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο πλαίσιο του προγράμματος, χορηγείται στους εισερχόμενους/εξερχόμενους φοιτητές/τριες υποτροφία, ενώ προβλέπεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να πραγματοποιήσουν με χρηματοδότηση του Erasmus+ πρακτική άσκηση σε φορείς υποδοχής στο εξωτερικό. Δικαίωμα κινητικότητας για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών, καθώς και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες κατά το πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί όσο ακόμα είναι ενεργοί/ές φοιτητές/τριες.

Κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων μελών διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση. Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος μπορεί επίσης να μετακινηθεί μέσω του προγράμματος για επιμόρφωση στο εξωτερικό.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ και για κάθε κατηγορία κινητικότητας, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τις προθεσμίες, τις επιλέξιμες χώρες, τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για πραγματοποίηση σπουδών, τους επιλέξιμους φορείς για υλοποίηση πρακτικής άσκησης, μεταξύ άλλων, παρέχονται στον ιστότοπο του Γραφείου Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων / Γραφείο Erasmus https://erasmus.aegean.gr/el/.

Η συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας στο πρόγραμμα Erasmus+ έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι δράσεις διεθνούς κινητικότητας προάγουν το εκπαιδευτικό έργο και τον διεθνή επιστημονικό διάλογο. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δικτύων ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών του στο πρόγραμμα και προσβλέπει να υποδεχθεί φοιτητές/τριες και διδάσκοντες/ουσες από Πανεπιστήμια-εταίρους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να:

- αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://erasmus.aegean.gr/el/,

- να αποταθούν στο Γραφείο Erasmus, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- να αποταθούν στην Τμηματική Υπεύθυνη: Μαρία Μαρκαντωνάτου, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ή στην Αναπλ. Τμηματική Υπεύθυνη: Μαρία-Ελένη Συρμαλή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Courses Offered (Pregraduate) - Spring / Autumn Semester - Academic Year 2020 - 2021: Info


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com