Θερινά Σχολεία

2012

Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης - Soc2012

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/Soc2012

 

2013

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Μια νέα ευρωπαϊκή κυβερνητική τέχνη - govart2013

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/govart2013

Κοινωνική Τάξη, Σχολείο και Κοινωνική Αναπαραγωγή

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://schooling2013.pns.aegean.gr/el/

 

2014

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Δημοκρατία - govart2014

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/govart2014

Κοινωνική Τάξη, Σχολείο και Κοινωνική Αναπαραγωγή

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://schooling2014.pns.aegean.gr/el/

 

2015

European Governance and State - govart2015

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/govart2015

Κοινωνική Τάξη, Σχολείο και Κοινωνική Αναπαραγωγή

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://schooling2015.pns.aegean.gr/el/schooling2015-home

 

2016

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, μετανάστευση και ιθαγένεια - govart2016

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/govart2016

Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2016

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/LaQualAp2016

 

2017

Πολιτισμικό τραύμα: Θεωρία, εμπειρία, σωματικότητα - CuTrau2017

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/CuTrau2017

European Economic and Social Governance - Govart2017

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/Govart2017

Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2017

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/SocViPar2017/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE 

Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2017

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/LaQualAp2017/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE

 

2018

Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή - SocViPar2018

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/SocViPar2018

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας διεθνής παράγοντας - Govart2018

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/Govart2018

Πολιτισμικό Τραύμα: Βία, ριζοσπαστικοποίηση, εξτρεμισμός, και τρομοκρατία - CuTrau2018

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/CuTrau2018

Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία - LaQualAp2018

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/el/LaQualAp2018

Governance, Pluralism and Trans-Nationalisation in Europe

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου: http://www.govunet.eu/

 

Προγράμματα e-learning

"Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα"

Ιστοσελίδα: http://el-emke.aegean.gr/


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com