ΝΕΟ: Τελετή Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ / ΟΡΚΟΣ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εαρινό Εξάμηνο 2022 - 2023:

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Είσοδος στην πλατφόρμα Open eClass: Αν δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα Open eClass παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον αντίστοιχο Διδάσκοντα.

ΝΕΟ: Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων στο Universis: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Δήλωση Διατμηματικών Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΝΕΟ: Δηλώσεις και Διανομή Συγγραμμάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αλλαγές στα Μαθήματα:

[23.03.2023] Σας ανακοινώνεται ότι αναβάλλονται όλα τα μαθήματα της κας Ζήση για την  Δευτέρα 27/3/2023, θα υπάρξουν αναπληρώσεις με μεταγενέστερη ανακοίνωση.

[17.03.2023] Η αναπλήρωση του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία του διδάσκοντα κ. Σέργη Νίκου θα γίνει ως ακολούθως: Παρασκευή 31/03/2023 στις 18:00 – 21:00 μ.μ. στην αίθουσα ΘΑΛ Α, Τρίτη 04/04/2023 στις 15:00 – 18:00 μ.μ. στην αίθουσα ΘΑΛ ΣΤ.

[10.03.2023] Σας ανακοινώνονται οι παρακάτω αναπληρώσεις για το μάθημα Κοινωνιολογία της Τέχνης: Για το μάθημα της 17/3 που δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας στο πρόγραμμα ERUA ,ορίζεται αναπλήρωση στις 30/3/2023 και ώρα 12 – 15:00 στην αίθουσα ΓΕΩ Αμφ, Επίσης ορίζεται αναπλήρωση στις 4/4/2023 και ώρα 12:00 – 15:00 στην αίθουσα ΘΑΛ Γ.

[07.03.2023] Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος Ευρωπαϊκοί Θεσμοί ότι "το μάθημα των Ευρωπαϊκών Θεσμών της 7.3.2023 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του Καθηγητή Π.Γρηγορίου στο εξωτερικό για ακαδημαϊκούς λόγους. Το μάθημα μεταφέρεται στις 5 Μαΐου 2023 και ώρα 17.30μμ. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και θα ενταχθεί στο πλαίσιο ειδικής διεθνούς ημερίδας με θέμα "9 Μαΐου : η ιστορία, μια διαρκής πρόκληση για το ευρωπαϊκό μέλλον".

[06.03.2023] Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος Κοινωνιολογία του Αθλητισμού (Σεμινάριο) στις 24.03.2023 και στις 31.03.2023, στις 18:00-21:00 μ.μ. στην αίθουσα ΘΑΛ ΣΤ.

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2022 - 2023:

Πρόγραμμα Εξετάσεων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επαναληπτική Εξεταστική για τους Φοιτητές επί Πτυχίω (Δηλώσεις Μαθημάτων στο Universis): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

   

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια για Αποφοίτους: πριν το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020 / μετά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΦΕΚ

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διακοπή Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μερική Φοίτηση: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπέρβαση Ανώτατης Χρονικής Διάρκειας Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Γραμματοκιβωτίου Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μ.Π.Σ. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Τελετή Δια Ζώσης Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΟΡΚΟΣ 

ΝΕΟ: Τελετή Εξ' Αποστάσεως Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΟΡΚΟΣ 

 

Μ.Π.Σ. Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Τελετή Δια Ζώσης Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΟΡΚΟΣ 

ΝΕΟ: Τελετή Εξ' Αποστάσεως Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΟΡΚΟΣ 

  

Μ.Π.Σ. Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Τελετή Δια Ζώσης Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΟΡΚΟΣ 

ΝΕΟ: Τελετή Εξ' Αποστάσεως Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΟΡΚΟΣ 

 

Μ.Π.Σ. Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

Θεματικές Υποψηφίων Διδακτόρων 2022: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αίτηση για την Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ακαδημαϊκά Θέματα

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις - Δελτία Τύπου

  • Πρόγραμμα υποτροφιών «France Excellence Europa» 2023 (έως 30.03.2023): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Ανακοίνωση 29ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού (έως 31.03.2023): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright (έως 31.04.2023): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • ΝΕΟ: Υποτροφίες Ελληνο - Γαλλικής Συνεργασίας για Σπουδές στη Γαλλία (έως 31.05.2023): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  • Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος "Χορήγηση Βραβείων σε Ομάδες Φοιτητών" (έως 15.12.2023): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  • Hunter - Gatherer Cosmos: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πάντειο Πανεπιστημίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Συμφωνίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας με Ξένα Πανεπιστήμια: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com