Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

 

ΝΕΟ: Ανακοίνωση Αιτήσεων Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΑΦΙΣΑ

 

Εαρινό Εξάμηνο 2021 - 2022:

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Εξεταστικής: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εγγραφές στα Μαθήματα στο Open eClass: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων στο Universis: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΝΕΟ: Διανομή Συγγραμμάτων: ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

 

Αναβολές - Αναπληρώσεις Μαθημάτων:

[20.05.2022] Η αναπλήρωση του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία» του διδάσκοντα κ. Σέργη Νίκου, θα γίνει την Δευτέρα 06/06/2022, στις 18:00 – 21:00 μ.μ. στην αίθουσα ΓΕΩ Α.

[18.05.2022] Ανακοινώνονται οι κάτωθι αλλαγές ωρών και αιθουσών διδασκαλίας των μαθημάτων: Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022, Κριτική Κοινοτική Ψυχολογία, Κωδ: 605, Ζήση Αναστασία 09 - 12:00 ΘΑΛ ΣΤ, Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Κωδ:467, Γιαβρίμης Παναγιώτης 09 - 12:00 ΘΑΛ Β, Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον Αθλητισμό, Κωδ: 618, Παρασκευόπουλος Δημήτριος 12 – 15:00 ΘΑΛ Β, Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, Κριτική Κοινοτική Ψυχολογία, Κωδ: 605 ,Ζήση Αναστασία 09 - 12:00 ΘΑΛ ΣΤ, Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Κωδ:467, Γιαβρίμης Παναγιώτης 09 - 12:00 ΘΑΛ Β, Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον Αθλητισμό, Κωδ: 618, Παρασκευόπουλος Δημήτριος 12 – 15:00 ΘΑΛ Β.

[12.05.2022] Για τις 26/5 ανακοινώνονται οι παρακάτω αλλαγές αιθουσών στις διαλέξεις: Στατιστική 1 : ΓΕΩ Δ, Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης : ΘΑΛ Η.

[09.05.2022] Τα μαθήματα «Κοινωνιολογία των ΜΜΕ στον Αθλητισμό» και «Κοινωνιολογία του Αθλητισμού (Σεμινάριο)» που είναι προγραμματισμένα για τις 13.05.2022 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο. Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Κοινωνιολογία των ΜΜΕ στον Αθλητισμό την Τετάρτη 01.06.2022 και ώρα 12:00-15:00 στην Αίθουσα ΓΕΩ Β  καθώς και αναπλήρωση του μαθήματος Κοινωνιολογία του Αθλητισμού την Τετάρτη 01.06.2022 και ώρα 09:00-12:00 στην Αίθουσα ΓΕΩ Β. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση των μαθημάτων της 25ης.03.2022 την Τετάρτη 25.05.2022 (Κοινωνιολογία των ΜΜΕ στον Αθλητισμό, 12:00-15:00, Αίθουσα ΓΕΩ Δ και Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, 09:00-12:00, Αίθουσα ΓΕΩ Β).

[05.04.2022] Αναπληρώσεις Μαθημάτων διδάσκοντα κ. Μπαλτά Παύλου: 1. Η αναπλήρωση του Μαθήματος της Καθαράς Δευτέρας 7 Μαρτίου 2022, θα γίνε την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 - 09:00-12:00 μ.μ., στην αίθουσα ΘΑΛ Ε, 2. Η αναπλήρωση του μαθήματος της Δευτέρας 28 Μαρτίου 2022, θα γίνει την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 στις 09:00-12:00 μ.μ., στην αίθουσα ΘΑΛ Ε, 3. Η αναπλήρωση του μαθήματος της Δευτέρας 02 Μαΐου 2022, θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 στις 09:00-12:00 μ.μ., στην αίθουσα ΘΑΛ Ε, 4. Μεταφορά του μαθήματος της Δευτέρας 23 Μαΐου 2022, για την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, στις 09:00-12:00 μ.μ., στην αίθουσα ΘΑΛ ΣΤ.

 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΦΕΚ

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διακοπή Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μερική Φοίτηση: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπέρβαση Ανώτατης Χρονικής Διάρκειας Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έντυπο για Αίτηση Διακοπής Φοίτησης: ΑΙΤΗΣΗ

Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Γραμματοκιβωτίου Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοίνωση Αιτήσεων Ορκωμοσίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Εξεταστικής: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη":

ΝΕΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Εξεταστικής: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Management of Migratory and Refugee Flows in Europe":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

 

Προκήρυξη Υποτροφιών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αίτηση για την Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ακαδημαϊκά & Διοικητικά Θέματα

 

 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας από την Α.ΔΙ.Π.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Το Επίσημο Βίντεο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ VIMEO

 • Σχέδιο για τη Στρατηγική του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Χρονικός Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2012: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιτροπές και Τμηματικοί Υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις - Δελτία Τύπου

 

 • ΝΕΟ: Εθελοντική Εργασία σε Διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 • Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πάντειο Πανεπιστημίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συμφωνίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας με Ξένα Πανεπιστήμια: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com