Διευθυντής: Χτούρης Σωτήρης

 

ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Αντικείμενο & Στόχοι

Συντονιστές Μαθημάτων / Λίστα Προσκεκλημένων Εισηγητών / Λίστα Μαθημάτων

Φοιτητές Α' Κύκλου Σπουδών / Φοιτητές Β' Κύκλου Σπουδών

 

Μαθήματα - Καθηγητές - Φάκελοι Μαθημάτων

 

Εξάμηνο Α'

 

Τίτλος: Κοινωνιολογία του Αστικού Χώρου και του Περιβάλλοντος

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης και Χαϊντενράιχ Ελισάβετ / Φάκελος Μαθήματος

 

Τίτλος: Αντίληψη, Αισθητική και Διαμόρφωση του Χώρου και του Περιβάλλοντος

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης και Χαϊντενράιχ Ελισάβετ / Φάκελος Μαθήματος

 

Τίτλος: Κλινική Κοινωνιολογία

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης και Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Τίτλος: Η Ποιότητα Ζωής και η Αποτίμηση της

Διδάσκοντες: Τσομπάνογλου Γιώργος, Ζήση Αναστασία και Ρόντος Κώστας / Φάκελος Μαθήματος

 

Εξάμηνο Β'

 

Τίτλος: Πολεοδομικές και Καλλιτεχνικές Παρεμβάσεις στον Αστικό Χώρο

Διδάσκοντες: Χτούρης Σωτήρης και Χαϊντενράιχ Ελισάβετ / Φάκελος Μαθήματος

 

Τίτλος: Πολιτική Προστασία και Κοινωνικό - Πολιτισμικό Κεφάλαιο

Διδάσκων: Χτούρης Σωτήρης / Φάκελος Μαθήματος

 

Τίτλος: Παρεμβατική Κλινική Κοινωνιολογία και Ψυχική Υγεία

Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία / Φάκελος Μαθήματος

 

Τίτλος: Σχέδια και Προγράμματα Αειφορικής Αστικής Ανάπτυξης

Διδάσκουσα: Χαϊντενράιχ Ελισάβετ / Φάκελος Μαθήματος


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean