Αναρτήσεις Στοιχείων των Εκλεκτορικών Διαδικασιών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 3848/2010.

 

Έτος 2016:

 

 • Επιλογή καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: Πληροφορίες

 • Πρόσκληση Συνεδρίασης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: Πληροφορίες

 • Συγκρότηση ΕΕΕΕ και Πρόσκληση Συνεδρίασης ΕΕΕΕ "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα": Πληροφορίες

 

Έτος 2015:

 

 • Εκλογή καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο ¨Μικροκοινωνιολογία και Ποιοτικές Μέθοδοι" στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: Πληροφορίες

 • Επανάληψη Εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή: Πληροφορίες

 

Έτος 2014:

 

 • Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 • Aποτέλεσμα της β΄ συνεδρίασης της ΕΕΕΕ για το εκλεκτορικό στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας – Απασχόλησης και Καινοτομιών στην Εργασία»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 • Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας – Απασχόλησης και καινοτομιών στην Εργασία» στη βαθμίδα του Καθηγητή για τον εξέλιξη του κ. Τσομπάνογλου Γεώργιου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανάρτηση στοιχείων που αφορούν στον ορισμό αξιολογητών για την επιλογή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας - Απασχόλησης και καινοτομιών στην Εργασία» στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανάρτηση στοιχείων που αφορούν στον ορισμό αξιολογητών για την επιλογή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος και του Χώρου» στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας-Απασχόλησης και καινοτομιών στην Εργασία» στη βαθμίδα του Καθηγητή για τον ορισμό αξιολογητών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος και του Χώρου» στη βαθμίδα του Καθηγητή για τον ορισμό αξιολογητών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος και του Χώρου» στη βαθμίδα του Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας-Απασχόλησης και των καινοτομιών στην Εργασία» στη βαθμίδα του Καθηγητη: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Έτος 2013:

 

 • Κρίση Συνεδρίασης ΕΕΕΕ για Εξέλιξη κας Ζήση Αναστασίας στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινότητα και Ψυχική Υγεία": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής της κ. Ζήση Αναστασίας στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινότητα και Ψυχική Υγεία": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση αξιολoγήσεων για την εξέλιξη της κ. Αναστασίας Ζήση στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινότητα και Ψυχική Υγεία» στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης της κ. Σεβαστής Τρουμπέτα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Γνωστικό Αντικείμενο «Παγκόσμια Κοινωνία, Διεθνείς Σχέσεις και μετανάστευση: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση αξιολόγησης για την εξέλιξη της κ. Αναστασίας Ζήση στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινότητα και Ψυχική Υγεία» στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση αξιολόγησης για την μονιμοποίηση της κ. Σεβαστής Τρουμπέτα στο Γνωστικό Αντικείμενο «Παγκόσμια Κοινωνία, Διεθνείς Σχέσεις και Μετανάστευση» στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση αξιολογήσεων για την μονιμοποίηση της κ. Σεβαστής Τρουμπέτα στο Γνωστικό Αντικείμενο «Παγκόσμια Κοινωνία, Διεθνείς Σχέσεις και Μετανάστευση» στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανάρτηση στοιχείων που αφορούν στον ορισμό αξιολογητών για την Επιλογή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινότητα και Ψυχική Υγεία» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινότητα και Ψυχική Υγεία» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (εξέλιξη κ. Αν. Ζήση): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ορισμός αξιολογητών για την μονιμοποίηση της κ. Σεβαστής Τρουμπέτα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Γνωστικό Αντικείμενο «Παγκόσμια Κοινωνία, Διεθνείς Σχέσεις και Μετανάστευση»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κρίση συνεδρίασης ΕΕΕΕ για Εξέλιξη κ. Κ. Ρόντου στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινωνική Δημογραφία και Στατιστική»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κρίση Συνεδρίασης ΕΕΕΕ για Εξέλιξη κ. Π. Γρηγορίου στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση Γραπτής Αξιολόγησης για επιλογή καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση Γραπτών Αξιολογήσεων για τη επιλογή καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση Γραπτών Αξιολογήσεων για τη επιλογή καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινωνική Δημογραφία και Στατιστική»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινότητα και Ψυχική Υγεία» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Σεβαστής Τρουμπέτα στο Γνωστικό Αντικείμενο "Παγκόσμια Κοινωνία, Διεθνείς Σχέσεις και Μετανάστευση": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ορισμός αξιολογητών για την επιλογή καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση" στη βαθμιδα του Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ορισμός Αξιολογητών για την Επιλογή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινωνική Δημογραφία και Στατιστική" στη βαθμιδα του Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνική Δημογραφία και Στατιστική" και στη βαθμίδα του καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση" και στη Βαθμίδα του Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Αποτέλεσμα Κρίσης της Εξέλιξης του κ. Π. Λουλαδέλη, Μέλους ΕΤΕΠ ΠΕ Πληροφορικής, στη βαθμίδα Β’ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την Εξέλιξη του κ. Π. Λουλαδέλη, Μέλους ΕΤΕΠ ΠΕ Πληροφορικής, στη βαθμίδα Β’ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανάρτηση Στοιχείων που Αφορούν τον Ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την εξέλιξη κ. Π. Λουλαδέλη, Μέλους ΕΤΕΠ ΠΕ Πληροφορικής, στη βαθμίδα Β’ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Έτος 2012:

 

 • Αποτέλεσμα β Συνεδρίασης για την Πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινωνιολογία της Γνώσης" στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ημερομηνία Σύγκλησης Κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ και Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινωνιολογία της Γνώσης": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Αποτέλεσμα Β’ Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση Μέλους ΔΕΠ (κ. Ε. Παπάνης) στο Γνωστικό Αντικείμενο «Μέθοδοι της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση Εισηγητικού Σημειώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Γνώσης» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Αποτελέσμα Β’ Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, της Αναψυχής, του Αθλητισμού, και της Νεότητας» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ημερομηνία Σύγκλησης Κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ και Εκλεκτορικού Σώματος για τη Μονιμοποίηση Μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο «Μέθοδοι της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ημερομηνία Σύγκλησης Κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ. και Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, της Αναψυχής, του Αθλητισμού και της Νεότητας» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κατάθεση Εισηγητικού Σημειώματος για την Μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π. (κ. Ε. Παπάνη) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο "Μέθοδοι την Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Εισηγητικό Σημείωμα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μέλους Δ.Ε.Π. στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, της Αναψυχής, του Αθλητισμού και της Νεότητας" στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Έτος 2011:

 

 • Παραίτηση Μέλους της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση Μέλους ΔΕΠ (κ. Ε. Παπάνη) του Τμήματος Κοινωνιολογίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο «Μέθοδοι της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανάρτηση Στοιχείων που Αφορούν την Α΄ Συνεδρία του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινωνιολογία της Γνώσης": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανάρτηση Στοιχείων που αφορούν την Α΄ Συνεδρία του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, της Αναψυχής, του Αθλητισμού και της Νεότητας": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανάρτηση Στοιχείων που αφορούν την Α΄ Συνεδρία του Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο "Μέθοδοι της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, της Αναψυχής, του Αθλητισμού και της Νεότητας» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Γνώσης» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση Μέλους ΔΕΠ (Ε. Παπάνης) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο Γνωστικό Αντικείμενο «Μέθοδοι της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Εκλογή Μέλους ΔΕΠ (κ. Εμμανουήλ Σαββάκης) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Λέκτορα και στο Γνωστικό Αντικείμενο «Μικροκοινωνιολογία και Ποιοτικές Μέθοδοι»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Εισηγητική Έκθεση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Γνωστικό Αντικείμενο "Μικροκοινωνιολογία και Ποιοτικές Μέθοδοι» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Εκλογή Μέλους ΔΕΠ (κ. Αθανάσιου Αλεξίου) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Αιγαίου στο Γνωστικό Αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική» στη βαθμίδα του Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Έτος 2010:

 

 • Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινωνική Πολιτική" στη βαθμίδα του Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Εισηγητική Έκθεση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κοινωνική Πολιτική" στη βαθμίδα του Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανάρτηση Στοιχείων που αφορούν την Α΄ Συνεδρία του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Αιγαίου στο Γνωστικό Αντικείμενο "Μικροκοινωνιολογία και Ποιοτικές Μέθοδοι" στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


 

© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean