Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 2020:

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΝΕΟ: Μαθήματα στο Open eClass: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2019 - 2020:

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τροποποίηση Δήλωσης Μαθημάτων για την Επαναληπτική Εξεταστική: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διανομή και Δήλωση Συγγραμμάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αναβολές - Αναπληρώσεις Μαθημάτων:

[18.02.2020] Tην Πέμπτη 20/2/2020 θα γίνουν συμπληρωματικές συναντήσεις στα σεμινάρια του κ. Σαββάκη ως εξής: 1. «Ειδικά θέμα στην κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας», 12:00 - 15:00 μ.μ., αίθουσα ΠΕΡ Δ, 2. «Ειδικά θέμα στις μεθόδους και τεχνικές των κοινωνικών επιστημών», 18:00 – 21:00 μ.μ., αίθουσα ΓΕΩ ΣΤ.

[12.02.2020] Τα Σεμινάρια "Εφαρμογές Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης στον Ελληνικό Χώρο" και "Οικονομικές και Κοινωνικές Θεωρήσεις των Κρίσεων στην Ελλάδα" την Παρασκευή 14/2/2020 δε θα πραγματοποιηθούν. Τα ανωτέρω Σεμινάρια την Παρασκευή 21/2/2020 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

[10.02.2020] Για τα μαθήματα: «Περιφερειακή Κοινωνική Ανάλυση» και «Στατιστική Ι» οι διαλέξεις στις 12ης και 13ης Φεβρουαρίου αντίστοιχα δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ερευνητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντος Καθηγητή κ. Ρόντου Κώστα.  Τα μαθήματα της 19 και 20 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

[10.02.2020] Το μάθημα «Πολιτική Κοινωνιολογία» και το Σεμινάριο «Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας» στις 11.02 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο στη Γερμανία. Τα μαθήματα των επόμενων εβδομάδων θα πραγματοποιηθούν κανονικά στη βάση του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για το Σεμινάριο «Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας» καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή στις 18.02. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσες και όσους βρίσκονται στο εξάμηνο Η΄.

 

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εγκύκλιος Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣΝΕΟ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Έντυπο για Αίτηση Διακοπής Φοίτησης: ΑΙΤΗΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων (Χειιμερινό Εξάμηνο): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων (Εαρινό Εξάμηνο): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Δεν θα προκηρυχθεί για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

 

Ημερίδα Παρουσίασης Εκθέσεων Προόδου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πλαίσιο Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ακαδημαϊκά & Διοικητικά Θέματα

 

 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας από την Α.ΔΙ.Π.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Το Επίσημο Βίντεο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ VIMEO

 • Σχέδιο για τη Στρατηγική του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Χρονικός Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • ΝΕΟ: Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2012: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιτροπές και Τμηματικοί Υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις - Δελτία Τύπου

 

 • ΝΕΟ: Προκήρυξη μίας (1) Θέσης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • ΝΕΟ: Προκήρυξη Διαγωνισμού μίας (1) Υποτροφίας από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος Ερασμίας Μυκονίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • ΝΕΟ: Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για την Ανάθεση Μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Φυλλάδιο "Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας" για το Ρατσιστικό Έγκλημα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σωματείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Βοήθεια για το Παιδί & τον Έφηβο - "Help"": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Τμημάτων Κοινωνιολογίας για την Εισαγωγή της Κοινωνιολογίας ως Μαθήματος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Γραμματοκιβωτίου Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ανακοίνωση Συλλόγου Κοινωνιολόγων για την Στελέχωση των ΚΕΣΥ με Κοινωνικούς Επιστήμονες: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   
 • Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Έναρξη του e-learning Προγράμματος στην "Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • Λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com