Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

 

Εαρινό Εξάμηνο 2020 - 2021:

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γενικές Πληροφορίες για τις Εγγραφές στα Μαθήματα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση στην Διδακτική της Κοινωνιολογίας» αφορά φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Προαπαιτούμενα μαθήματα για τη συμμετοχή στο ανωτέρω μάθημα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος «Διδακτική της Κοινωνιολογίας» και ενός από τα μαθήματα «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» ή «Κοινωνική Ψυχολογία Ι». Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική με ανώτερο αριθμό απουσιών τις δύο (2).

ΝΕΟ: Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Αναβολές / Αναπληρώσεις:

[23.02.2021] Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 1. Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις των Προσφυγικών Ροών και της Προσφυγικής Κρίσης 2. Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης και το μάθημα του ΠΜΣ ΕΤΚΑΣ 1. Έρευνα στη μετανάστευση και στην εκπαίδευση αναβάλλονται εκ νέου για την εβδομάδα που διανύουμε, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα κ. Παρσάνογλου Δημήτρη. Σε περίπτωση που δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του διδάσκοντα το ίδιο θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα, μετά από ανακοίνωση από την γραμματεία. Θα υπάρξει μέριμνα για την αναπλήρωση των μαθημάτων που έχουν χαθεί.

[23.02.2021] Το μάθημα «Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός» του ΣΤ Εξαμήνου, του διδάσκοντα κ. Πουλημά Μιχάλη, θα διδάσκεται πλέον κάθε Πέμπτη στις 09:00 – 12:00 π.μ.

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2020 - 2021:

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διανομή Συγγραμμάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δικαιολογητικά Ταυτοπροσωπίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εγκύκλιος Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΑΝΑΒΟΛΗ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Έντυπο για Αίτηση Διακοπής Φοίτησης: ΑΙΤΗΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

 

Παρουσίαση Προόδου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αίτηση για την Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ακαδημαϊκά & Διοικητικά Θέματα

 

 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας από την Α.ΔΙ.Π.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Το Επίσημο Βίντεο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ VIMEO

 • Σχέδιο για τη Στρατηγική του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Χρονικός Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2012: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιτροπές και Τμηματικοί Υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις - Δελτία Τύπου

 

 • Η θέση των Κοινωνικών Επιστημών στην Εκπαίδευση - Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών Γενικής Εκπαίδευσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Συμφωνίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας με Ξένα Πανεπιστήμια: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Δελτίου Τύπου για Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Γραμματοκιβωτίου Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   
 • Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Έναρξη του e-learning Προγράμματος στην "Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • Λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com