Δημοσιεύονται με τη σειρά:
Νέα - Ανακοινώσεις για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και για το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας
Γενικές Πληροφορίες
Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

 

Νέο: Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναπληρώσεις Μαθημάτων:

[21.02.2017]: Τα μαθήματα Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνιολογία των Επαγγελμάτων του κου Τσομπάνογλου δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα (21/2) και αύριο (22/2) λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Νέο: Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τοποθέτηση και Απασχόληση σε Φορείς Εργασίας στο Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Προκήρυξη Βραβείων Αριστείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2016 - 2017:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοίνωση Επιτυχόντων και Εγγραφές Κατατακτήριων Εξετάσεων 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λογαριασμοί Επιτυχόντων από τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Καθορισμός Διαδικασίας και Δικαιολογητικών για την Πληρωμή του Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοινώσεις σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα:

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Διευκρινήσεις για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα (06.02.2014)

Διευκρινήσεις σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις για το στεγαστικό επίδομα

Διευκρινήσεις σχετικά με το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών

 

Όρια Φοίτησης και Χρόνος Διαγραφής: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γραμματεία: Βεβαιώσεις Σπουδών και Στρατολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ωράριο Λειτουργίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Χορήγηση Βεβαιώσεων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016 (Διαδικασία Δήλωσης και Διανομής μέσω του Εύδοξου): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Έντυπο για Αίτηση Διακοπής Φοίτησης: Πληροφορίες

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.)

 

Προκήρυξη Βραβείων Αριστείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

"Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Νέο: Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων του Β΄ (Εαρινού) εξαμήνου 2016-17 του ΠΜΣ ΕΤΚΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

"Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Νέο: Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων του Β΄ (Εαρινού) εξαμήνου 2016-17 του ΠΜΣ ΕΚΕΟ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Νέο: "Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη":

Έναρξη Λειτουργίας του νέου Μ.Π.Σ. με θέμα και τίτλο: «Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

 

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Γενικές Πληροφορίες

 

 • Το Επίσημο Βίντεο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Χρονικός Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Απολογισμός Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιτροπές και Τμηματικοί Υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Έναρξη του e-learning Προγράμματος στην "Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Παρουσίαση Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Jean Monnet: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις

 

 


© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean