Κοινές Ανακοινώσεις για όλα τα Προγράμματα Σπουδών

Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου Εκλογής Εκπροσώπων στη Συνέλευση: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

   

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εαρινό Εξάμηνο 2023 - 2024:

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων (Universis): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δηλώσεις Μαθημάτων Επαναληπτικής Εξεταστικής (Universis): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προσωρινή Εγγραφή στο Αποθετήριο Μαθημάτων (Open eClass): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2023 - 2024:

Σημαντική Ανακοίνωση προς Πρωτοετείς Φοιτητές: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Δανειστική Βιβλιοθήκη: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια για Αποφοίτους: πριν το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020 / μετά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΦΕΚ 2320 / ΦΕΚ 2996

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διακοπή Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μερική Φοίτηση: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανώτατη Χρονική Διάρκεια Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΙΝΑΚΑΣ

Υπέρβαση Ανώτατης Χρονικής Διάρκειας Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Γραμματοκιβωτίου Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή:

ΝΕΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση:

ΝΕΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου (έως 04.10.2024): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη:

ΝΕΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου (έως 25.09.2024): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα:

ΝΕΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Πρόγραμμα Σπουδών 2024 - 2025

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Εξεταστικής: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Διδακτορικό Δίπλωμα

Θεματικές Υποψηφίων Διδακτόρων 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αίτηση για την Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Call for Expressions of interest, PhD on Greece or Cyprus: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ακαδημαϊκά Θέματα

 

Υποτροφίες

 • Προκήρυξη Χορήγησης Υποτροφιών από τα Έσοδα του "Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών" (έως 12.06.2024): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις - Δελτία Τύπου

 • Σύνταξη Εκλογικού Καταλόγου για την Ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Πρόγραμμα Κύκλου Διαλέξεων - Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων (LaCASMo): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Εκπαίδευση, Διδασκαλία και Δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές» (έως 16.06.2024): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στo πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 6003741, Κωδ. 81048), του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους – Α Μέρος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • [έληξε] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων από Νέους και Νέες Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για την Παροχή Διδακτικού Έργου στο Ακαδημαϊκό Έτος 2023 - 2024 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου": Πρόσκληση / Υπόδειγμα Αίτησης / Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 1 / Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 2 / Εγγραφή στο Σύστημα
 • Socius-ΠΛΩ: Γιατί να Σπουδάσω στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου; (Βίντεο): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Π.Α. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Το Μέλλον των Κοινωνικών Επιστημών στην Α’βάθμια και Β’βάθμια Εκπαίδευση (Βίντεο): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Hunter - Gatherer Cosmos: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πάντειο Πανεπιστημίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συμφωνίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας με Ξένα Πανεπιστήμια: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com