Δημοσιεύονται με τη σειρά:
Νέα - Ανακοινώσεις για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και για το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας
Γενικές Πληροφορίες
Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ατομικό Δελτίο Φοιτητή / Σπουδαστή): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από τους Πρωτοετείς Φοιτητές: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2016 - 2017:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Νέο: Ανακοίνωση Επιτυχόντων και Εγγραφές Κατατακτήριων Εξετάσεων 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Καθορισμός Διαδικασίας και Δικαιολογητικών για την Πληρωμή του Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοινώσεις σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα:

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Διευκρινήσεις για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα (06.02.2014)

Διευκρινήσεις σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις για το στεγαστικό επίδομα

Διευκρινήσεις σχετικά με το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών

 

Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όρια Φοίτησης και Χρόνος Διαγραφής: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γραμματεία: Βεβαιώσεις Σπουδών και Στρατολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ωράριο Λειτουργίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Χορήγηση Βεβαιώσεων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016 (Διαδικασία Δήλωσης και Διανομής μέσω του Εύδοξου): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Έντυπο για Αίτηση Διακοπής Φοίτησης: Πληροφορίες

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.)

 

"Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων του Α΄ (Χειμερινού) εξαμήνου 2016-17 του ΠΜΣ ΕΤΚΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

"Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση":

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων του Α΄ (Χειμερινού) εξαμήνου 2016-17 του ΠΜΣ ΕΚΕΟ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

 

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Γενικές Πληροφορίες

 

 • Το Επίσημο Βίντεο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Χρονικός Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επιτροπές και Τμηματικοί Υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Οδηγός Σπουδών του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Έναρξη του e-learning Προγράμματος στην "Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα": ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Παρουσίαση Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Jean Monnet: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις

Νέο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προκήρυξη 2 Θέσεων Δ.Ε.Π.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 


© 2016 Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | © 2016 Department of Sociology - University of the Aegean