Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Χειμερινό Εξάμηνο 2023 - 2024:

Πρόγραμμα Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αναβολές και Αναπληρώσεις Μαθημάτων:

[25.09.2023] Ανακοινώνεται στις/στους φοιτήτριες/ητές ότι τα μαθήματα (Υ) «Κοινωνιολογία της Διακινδύνευσης και της Αβεβαιότητας» (637) και (ΥΕ) «Ειδικά Θέματα: Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία» (649) [Σεμινάριο] του Διδάσκοντα Επίκουρου Καθηγητή κου Κουρούτζα θα ξεκινήσουν όπως είναι προγραμματισμένα στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο τη Δευτέρα 2.10.2023 στις αίθουσες και στις ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα μαθημάτων. Οι διαλέξεις των ανωτέρω μαθημάτων που είναι προγραμματισμένες για τις 09.10.2023 αναβάλλονται και θα πραγματοποιηθεί μια αναπλήρωση του (ΥΕ) μαθήματος «Ειδικά θέματα: Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία» [Σεμινάριο] την Τετάρτη 4.10.2023 στην αίθουσα ΓΕΩ ΣΤ, 15:00 – 18:00 μ.μ. και μια αναπλήρωση του (Υ) μαθήματος  «Κοινωνιολογία της Διακινδύνευσης και της Αβεβαιότητας» (637) την Τετάρτη 4.10.2023 στην αίθουσα ΘΑΛ ΑΜΦ, 18:00 – 21:00 μ.μ., βάσει των οδηγιών που λάβαμε για διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τον Αρμόδιο Αντιπρύτανη. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις διαλέξεις των ανωτέρω μαθημάτων  που είναι προγραμματισμένες για τις 16.10.2023.

[19.09.2023] Τα μαθήματα Κοινωνιολογία των Συναισθημάτων (κωδ. 656) και Κοινωνιολογία του Αθλητισμού (κωδ. 472) που είναι προγραμματισμένα για τις 6 και 13 Οκτωβρίου 2023 αναβάλλονται, βάσει των οδηγιών που λάβαμε για διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τον Αρμόδιο Αντιπρύτανη. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ως εξής: Κοινωνιολογία των Συναισθημάτων, Πέμπτη 19.10.2023, 15:00-18:00, Αίθουσα ΘΑΛ H/Y και Πέμπτη 26.10.2023, 15:00-18:00, Αίθουσα ΠΕΡ Β, Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Πέμπτη 19.10.2023, 18:00-21:00, Αίθουσα ΘΑΛ Α και Πέμπτη 26.10.2023, 18:00-21:00, Αίθουσα ΘΑΛ Α.

[18.09.2023] Το μάθημα και το σεμινάριο της κας Ζήση θα ξεκινήσουν κανονικά, όπως προβλέπει, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο στις 2.10.2023, ημέρα Δευτέρα. Θα πραγματοποιηθεί μια αναπλήρωση του μαθήματος Κοινωνική Ψυχολογία την Τρίτη 3.10.2023 στην αίθουσα ΘΑΛ ΑΜΦ, 09:00 – 12:00 και μια αναπλήρωση του σεμιναρίου Έρωτας, Σεξ και Κοινωνία την Τρίτη 3.10.2023 στην αίθουσα ΘΑΛ Γ , 12:00 – 15:00, λόγω των οδηγιών που λάβαμε για διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τον Αρμόδιο Αντιπρύτανη.

 

Εαρινό Εξάμηνο 2022 - 2023: Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  

Δανειστική Βιβλιοθήκη: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια για Αποφοίτους: πριν το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020 / μετά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΦΕΚ

Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διακοπή Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μερική Φοίτηση: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανώτατη Χρονική Διάρκεια Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΙΝΑΚΑΣ

Υπέρβαση Ανώτατης Χρονικής Διάρκειας Φοίτησης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Γραμματοκιβωτίου Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Επιτυχόντες: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΝΕΟ: Επιτυχόντες: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΝΕΟ: Επιτυχόντες: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟ: Επιτυχόντες: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

Θεματικές Υποψηφίων Διδακτόρων 2022: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διδάκτορες του Τμήματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αίτηση για την Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φ.Ε.Κ. Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ακαδημαϊκά Θέματα

 

Υποτροφίες

 • ΝΕΟ: Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025 (έως 17.05.2024): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος "Χορήγηση Βραβείων σε Ομάδες Φοιτητών" (έως 15.12.2023): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με το Fulbright Greece (έως 30.10.2023): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με το Fulbright Greece (έως 10.10.2023): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Χορήγηση δύο (2) Υποτροφιών από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος Aμίλκα Aλιβιζάτου (έως 06.10.2023): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Εκδηλώσεις - Προκηρύξεις - Δελτία Τύπου

 • Σεμινάριο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για Άτομα με Δυσλεξία ή άλλα Προβλήματα Εντυπο - Αναπηρίας (15 - 29 Σεπτεμβρίου 2023): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Socius-ΠΛΩ: Γιατί να Σπουδάσω στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου; (Βίντεο): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Π.Α. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Το Μέλλον των Κοινωνικών Επιστημών στην Α’βάθμια και Β’βάθμια Εκπαίδευση (Βίντεο): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Hunter - Gatherer Cosmos: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πάντειο Πανεπιστημίου: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Συμφωνίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας με Ξένα Πανεπιστήμια: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνιολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com